Vis meny

Wprowadzenie do zagadnień ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia

  • Czym jest ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie?
  • Co masz do wyboru?
  • Czego nauczysz się w ramach poszczególnych programów kształcenia?

Zapoznaj się z poszczególnymi opcjami, jakie masz do wyboru, i z obowiązującymi zasadami. Zdobyta w ten sposób wiedza może ułatwić Ci wybór programu ponadgimnazjalnego kształcenia i szkolenia.