Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Làm bài kiểm tra!

Bạn biết gì về sự khác nhau giữa chuyên ngành về ngành học đại cương và giáo dục nghề?

  • Nghiên cứu bản đồ cấu trúc!
  • Bạn nghĩ câu nào là thích hợp?
  • Đọc giải thích! Có thể bạn sẽ học được điều mới?

lớp 10


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

ngành học đại cương mang lại cho bạn giấy báo nhập học đại học


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 1 ở trường

Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 2 ở trường


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


Giáo dục đại học ở cao đẳng/đại học


Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


Giáo dục nghề mang lại cho bạn năng lực nghiệp vụ (có hoặc không có chứng chỉ nghề hoặc chứng chỉ cho người làm thuê)


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 1 ở trường


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 2 ở trường


Velg VG3 retning

  • Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


  • Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


  • Đào tạo tại chức ở cơ sở đào tạo


Giáo dục trung học phổ thông cấp độ 3 ở trường


Chương trình bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học


Đào tạo tại chức ở cơ sở đào tạo


Nghề nghiệp và việc làm hoặc giáo dục nghề sau phổ thông


Năm thứ nhất


Năm thứ hai


Năm thứ ba


Năm thứ tư


 
Lời khuyên
Bạn được đào tạo cách thực hiện công việc và có thể bắt tay vào làm việc ngay
Có nhiều "môn học đọc" đặc trưng
Bạn có thể trở thành người học việc và thực hiện phần cuối của chương trình đào tạo tại một doanh nghiệp
Có thể nhận được thù lao trong thời gian đào tạo
Chuẩn bị để bạn sẵn sàng cho các chương trình giáo dục cao hơn tại một Trường cao đẳng thuộc đại học hoặc một Trường đại học
Bạn có thể chọn học một năm bổ túc để nhận được giấy báo nhập học đại học chung, nhờ đó bạn có thể đăng ký giáo dục đại học
Bạn có cơ hội lựa chọn những môn học bắt buộc khi nhập học để nghiên cứu các chương trình khoa học
Bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế trong suốt chương trình đào tạo
Cho phép bạn được nhận giáo dục cao hơn tại một trường đại học cung cấp giáo dục sau phổ thông

Bây giờ bạn đã biết thêm một chút về sự khác nhau giữa giáo dục nghề và chuyên ngành về ngành học đại cương. Có thể bạn sẽ cảm thấy được chương trình phù hợp với mình?

  • Có 5 chương trình cho ngành học đại cương và 8 chương trình giáo dục nghề để lựa chọn.
  • Chương trình giáo dục nào phù hợp với bạn?