Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kumuha ng maikling pagsusulit!

Ano ang alam mo tungkol sa kaibahan sa pagitan ng espesyalisasyon sa mga pangkalahatang pag-aaral at edukasyong pampropesyon?

  • Pag-aralan ang mapa ng istraktura!
  • Aling mga pahayag ang naaangkop sa iyong palagay?
  • Bsahin ang mga paliwanag! Baka may bago kang matutunan?

Ika-10 baitang


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Humahantong ang mga pangkalahatang pag-aaral sa sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (university admissions certification)


Mataas na sekondarya unang antas sa paaralan

Mataas na sekondarya ika-2 antas sa paaralan


Mataas na sekondarya ika-3 antas sa paaralan


Mas mataas na edukasyon sa mga kolehiyo/unibersidad


Karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)


Humahantong ang edukasyong pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman)


Mataas na sekondarya unang antas sa paaralan


Mataas na sekondarya ika-2 antas sa paaralan


Velg VG3 retning

  • Mataas na sekondarya ika-3 antas sa paaralan


  • Karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)


  • Pagsasanay habang nagtatrabaho (in-service training) sa isang pangasiwaan sa pagsasanay


Mataas na sekondarya ika-3 antas sa paaralan


Karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)


Pagsasanay habang nagtatrabaho (in-service training) sa isang pangasiwaan sa pagsasanay


Propesyon at pagtatrabaho o ikatlong antas na edukasyong pampropesyon


Unang taon


Ika-2 taon


Ika-3 taon


Ika-4 na taon


 
Tip
Magkakaroon ka ng pagsasanay sa kung paano magsagawa ng propesyon at makapagpapatuloy na sa buhay may-trabaho
Maraming karaniwang "asignatura sa pagbabasa"
Maaari kang maging apprentice (manggagawang nagsasanay) at makuha ang huling bahagi ng iyong pagsasanay sa isang negosyo
Posibleng makakuha ng kaunting suweldo sa panahon ng nagsasanay
Inihahanda ka para sa mas mataas na edukasyon sa isang Kolehiyo o isang Unibersidad
Maaari mong piliing kumuha ng karagdagang taon na nagbibigay sa iyo ng pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification), upang makapag-apply ka para matanggap sa mas mataas na edukasyon
May pagkakataon kang pumili ng mga asignaturang kinakailangan upang matanggap sa mga programa ng pag-aaral para sa agham
Magkakaroon ka ng maraming praktikal na karanasan sa trabaho sa panahon ng iyong pagsasanay
Nagbibigay-daan para sa higit pang pag-aaral sa isang kolehiyo para sa ikatlong antas ng edukasyon (tertiary education)

Ngayon ay mas may alam ka na tungkol sa kaibahan sa pagitan ng edukasyong pampropesyon at espesyalisasyon sa mga pangkalahatang pag-aaral. Baka may nararamdaman ka tungkol sa kung ano ang umaangkop sa iyo?

  • May 5 programa para sa mga pangkalahatang pag-aaral at 8 programa para sa edukasyong pampropesyon na mapagpipilian.
  • Aling programang pang-edukasyon ang angkop sa iyo?