Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Bëni pyetësorin!

Çfarë dini për ndryshimin midis specializimit në studimet e përgjithshme dhe arsimit profesional?

  • Studioni hartën e strukturës!
  • Cilat thënie mendoni se janë të përshtatshme?
  • Lexoni shpjegimet! Ndoshta mund të mësoni diçka të re?

klasa e 10të


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Studimet e përgjithshme çojnë në certifikim pranimi në universitet


Nivli 1 i lartë sekondar në shkollë

Niveli 2 i lartë sekondar në shkollë


Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


Arsim i lartë në kolegje/universitete

Programi suplementar për certifikmin e përgjithshëm për pranim në universitet


Arsimi profesional çon në kompetencë profesionale (me ose pa certifikatë tregtie ose punëtori të kualifikuar)


Nivli 1 i lartë sekondar në shkollë


Niveli 2 i lartë sekondar në shkollë


Velg VG3 retning

  • Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


  • Programi suplementar për certifikmin e përgjithshëm për pranim në universitet


  • Trajnim në shërbim në një institucion trajnimi


Niveli 3 i lartë sekondar në shkollë


Programi suplementar për certifikmin e përgjithshëm për pranim në universitet


Trajnim në shërbim në një institucion trajnimi


Profesion dhe punësim ose arsim profesional tretësor


viti i 1rë


viti i 2të


viti i 3të


viti i 4rt


 
Këshillë
Merrni trajnim si të ushtroni një zanat dhe të hyni direkt në jetën e punës
Ka shumë "lëndë leximi" tipike
Mund të bëheni praktikant dhe të merrni pjesën e fundit të trajnimit në një sipërmarrje
Është e mundur të merrni njëfarë pagese gjatë periudhës së trajnimit
Ju përgatit për arsim të mëtejshëm në një kolegj ose universitet
Mund të zgjidhni të bëni një vit shtesë që ju jep çertifikim të përgjithshëm pranimi në universitet, kështu mund të aplikoni për arsim më të lartë
Keni mundësinë të zgjidhni lëndët që duhen për t"u paraqitur në programet e studimit të shkencave
Do të merrni mjaft eksperiencë pune praktike gjatë trajnimit tuaj
Bën të mundur arsimin e mëtejshëm në një kolegj arsimor tretësor

Tani dini pak më shumë rreth ndryshimeve midis arsimit profesional dhe specializimit në studimet e përgjithshme. Ndoshta keni një ide se çfarë ju përshtatet?

  • Ka 5 programe për studimet e përgjithshme dhe 8 programe për arsimin profesional mes të cilave mund të zgjidhni.
  • Cili program arsimi është më i përshtatshëm për ju?