Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Ta quizen!

Kva veit du om skilnaden mellom studieførebuande og yrkesfagleg opplæring?

  • Studer oversiktskartet!
  • Kva utsegner trur du passar?
  • Les forklaringane! Kanskje lærer du noko nytt?

10. trinn


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Studieførebuande opplæring fører fram til studiekompetanse


Vidaregåande trinn 1 i skole

Vidaregåande trinn 2 i skole


Vidaregåande trinn 3 i skole


Høgare utdanning ved høgskole/universitet


Påbygging til generell studiekompetanse


Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag-/sveinebrev)


Vidaregåande trinn 1 i skole


Vidaregåande trinn 2 i skole


Velg VG3 retning

  • Vidaregåande trinn 3 i skole


  • Påbygging til generell studiekompetanse


  • Opplæring i bedrift


Vidaregåande trinn 3 i skole


Påbygging til generell studiekompetanse


Opplæring i bedrift


Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning


1. år


2. år


3. år


4. år


 
Tips
Du får opplæring i å utøve eit yrke og kan gå rett ut i arbeidslivet
Det er mange typiske «lesefag»
Du kan bli lærling og får siste del av opplæringa i ei bedrift
Det er mogleg å få litt lønn i opplæringstida
Førebur deg til vidare utdanning på høgskole eller universitet
Du kan velje å ta eit påbyggingsår som gir deg generell studiekompetanse, slik at du kan søkje opptak til høgare utdanning
Du har høve til å velje dei faga som krevst for å søkje opptak ved realfagsstudium
Du får mykje praktisk arbeidserfaring i opplæringa
Gjer det mogleg å ta vidare utdanning ved fagskole

No veit du litt meir om skilnadene mellom yrkesfagleg og studieførebuande opplæring. Kanskje du har ei kjensle av kva som passar for deg?

 

  • Det er 5 studieførebuande og 8 yrkesfaglege utdanningsprogram å velje mellom.
  • Kva utdanningsprogram passar for deg? Ta interesseoppgåvene!