Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่จะสมัคร Vg1 ในการศึกษาและการฝึกงานระดับมัธยมขั้นสูง โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ แล้วดูคำแนะนำว่าโปรแกรมการศึกษาใดที่คุณควรจะเริ่มสำรวจ

คำแนะนำ

  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!
  • ปรึกษาที่ปรึกษาในโรงเรียนหรือผู้ปกครองหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!

การสอนสโมสรกีฬา
ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ทำงานเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
จัดเวที
ทำงานเกี่ยวกับเคมีหรือชีวเคมี
รวมการเต้นเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่น
ค้นหา และเขียนเกี่ยวกับข่าว
ทำงานเกี่ยวกับโน้ต จังหวะ และการประสานเสียง
แข่งขันในกีฬา
วาดภาพจิตรกรรม วาดรูป และประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์
ทำงานด้านการตลาด โฆษณา และการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร
ตีความบทบาทตัวละครต่างๆ
ค้นหาว่าเครื่องจักรหรือระบบข้อมูลมีการสร้างขึ้นหรือทำงานอย่างไร
สื่อสารข้อความผ่านการเต้น
วิเคราะห์สื่อต่างๆ
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของฉัน
วางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีอาการ และความต้องการที่แตกต่างกัน
ออกแบบแปลนสำหรับบ้าน
นำ เจรจา และบริหารจัดการ
รับผิดชอบในการแสดงออกทางกายบนเวที
วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย
การสอนการเต้นรำให้ผู้อื่น
ออกแบบเว็บไซต์
ควบคุมคณะประสานเสียง ออร์เคสตรา หรือวงดนตรี
ปรับปรุงพรสวรรค์ทางกีฬาของฉัน
พัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกและการจัดหน้านิตยสาร
ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเงินในองค์กร
จัดการการแสดงละครกับเด็ก ๆ
ทำงานด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำงานด้านดนตรี จังหวะ และการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์
สร้างเนื้อหาของโฆษณา
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเพลง
สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น
วาดและเผยแพร่แนวคิดและข้อความภาพ
ทำงานด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสรรหาบุคลากร หรือการปรึกษา
ใช้ร่างกายและเสียงเพื่อแสดงบทบาท
ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ออกแบบท่าเต้นในการแสดง
สร้างเนื้อหาเสียง และภาพโดยที่ใช้เครื่องมือดิจิตอล
ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีบนเวทีหรือในสตูดิโอ
เล่นกีฬา
วางแผนพื้นที่อยู่อาศัยใหม่
ทำงานด้านกฎหมายและกฎและข้อบังคับ
เรียนการแสดงและจดจำบท
ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์
เต้นให้ผู้ชมดู
ทำปกหนังสือหรือเค้าโครงเนื้อหาหนังสือและโบรชัวร์
สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ดนตรี หรือร้องเพลง
วิจัยเกี่ยวกับเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
สร้างโมเดลสามมิติ
พูด และใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่น
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตละครเวที
พัฒนาและสร้างอาคารหรือเครื่องจักร
ใช้ความเข้าใจด้านเทคนิคทางกายภาพและทฤษฎีการเต้น
ผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ
เขียนและแต่งเพลง
ช่วยรักษาข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาทเจ็บให้กับผู้อื่น
ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบและสี
เขียนข่าว รายงาน หรือหนังสือ
ทำงานเกี่ยวกับการเล่นละคร
วางแผนถนนและอุโมงค์ คำนวณอันตรายของแผ่นดินถล่มหรือหิมะถล่ม หรือค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำมันและทอง
ฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่ง
ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
ฟังและวิเคราะห์ดนตรี
ครูฝึกของสโมสรเยาวชน
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งของรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน
ทำงานด้านการเมืองและสังคมศาสตร์
วิเคราะห์ต้นฉบับภาพยนตร์และละครเวที
ใช้คณิตศาสตร์ คิดอย่างมีตรรกะและมีระบบ
ฝึกเป็นนักเต้น
ทำงานหน้าหรือหลังกล้อง
ผลิตเพลง
ทำ และตกแต่งเค้ก
ฝึก ดูแล หรือใส่เกือกม้า
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
ทำงานทางด้านระเบิด และการเจาะภูเขา
ทำงานในวงการสื่อและออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
วางแผน และจัดการประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
ติดตั้ง ทดลอง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และใบพัดของของเครื่องบิน
วางแผน และทำอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
สร้าง และปรับปรุงสนามกลางแจ้ง และสวน
ต้อนรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์
ทำความสะอาด และปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และเครื่องตกแต่งในบ้าน
ตกแต่งห้อง หรือบ้าน
ขับรถเมล์ หรือรถบรรทุก
ซ่อมเครื่องยนต์
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ทำ และขายอาหารทะเลให้ลูกค้า
เลี้ยงสัตว์
ทำหน้า หรือขัดนวดร่างกาย
ขับเครื่องจักรขนาดใหญ่
ทำสิ่งตกแต่ง
ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ใช้ภาพสามมิติของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์
ทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้
จัดโต๊ะงานเลี้ยง
ประมง และล่าสัตว์ในทะเล
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสภาพเสื่อมลง
ใช้ค้อน และตะปู
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขน และหนังสัตว์ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด
ทำงานในแผนกต้อนรับที่โรงแรม หรือเรือโดยสาร
เชื่อมโลหะ บัดกรี และใช้เครื่องสว่าน
ทำงานที่อยู่นอกฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือแก๊ส
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่้ม
ทำงานเกี่ยวกับการตัด และการขนส่งไม้
จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
วัดขนาดและคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการ
ตัด ย้อม และดูแลผม
ทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบันทึก
บำรุงรักษาเครื่องยนต์บนเรือ
ติดตั้ง และรื้ออะไหล่ของเครื่อง
ทำไส้กรอก และเนื้อที่ใช่ทาบนขนมปัง
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ทำงานเกี่ยวกับงานประปา
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างเรือ
ติดตั้ง และสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
บังคับและเฝ้าตรวจสอบเครื่องจักรและการผลิต
ติดตั้งปั๊กไฟ และเดินสายไฟฟ้า
วางแผนเมนูและทำอาหาร
ผลิตสัตว์เลี้ยง และเพาะปลูกที่ไร่ที่นา
แนะนำให้ลูกค้าใช้ยา
ทาสี และกระดาษบุผนัง
ออกแบบ และเย็บเสื้อผ้า
ให้บริการลูกค้าในร้าน
สีทารถ และซ่อมแซมรอยบุบเล็ก ๆ ของรถ
ควบคุมเครื่องอัตโนมัติ
อบขนมปัง บาเก็ต และขนมอบอื่นๆ
ปลูก และขายต้นไม้
ช่วยเหลือทันตแพทย์
ก่ออิฐ และเทคอนกรีต
ผลิต ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องประดับหรือนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาฝาผนัง
ลงทะเบียน จัดการ และเก็บสินค้าในโกดัง
ประกอบ และซ่อมแซมกระจกในรถยนต์ และอาคาร
ติดตั้ง และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขบวนการ และจัดการเนื้อ
ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์
ช่วยรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเท้า
คำนวณขนาด มาตราส่วน และมุมของสิ่งก่อสร้าง
ถ่ายรูป
การใช้ และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในสำนักงาน
เจาะน้ำมันในบ่อน้ำมัน
ซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

คุณกำลังจะออกจากแบบฝึกหัดและคำตอบของคุณจะถูกลบออก!

คลิก ยกเลิก หากคุณต้องการทำแบบฝึกหัดต่อ


ยกเลิก ตกลง ลบออก

ลบคำตอบของฉัน
หน้า 1 ของ 2