Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่จะสมัคร Vg1 ในการศึกษาและการฝึกงานระดับมัธยมขั้นสูง โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ แล้วดูคำแนะนำว่าโปรแกรมการศึกษาใดที่คุณควรจะเริ่มสำรวจ

คำแนะนำ

  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!
  • ปรึกษาที่ปรึกษาในโรงเรียนหรือผู้ปกครองหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!

ครูฝึกของสโมสรเยาวชน
ตีความบทบาทตัวละครต่างๆ
ควบคุมคณะประสานเสียง ออร์เคสตรา หรือวงดนตรี
ทำงานด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสรรหาบุคลากร หรือการปรึกษา
วาดและเผยแพร่แนวคิดและข้อความภาพ
ฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่ง
ทำงานหน้าหรือหลังกล้อง
ทำงานเกี่ยวกับเคมีหรือชีวเคมี
วิจัยเกี่ยวกับเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
ใช้ร่างกายและเสียงเพื่อแสดงบทบาท
ฟังและวิเคราะห์ดนตรี
ทำงานด้านกฎหมายและกฎและข้อบังคับ
วางแผนพื้นที่อยู่อาศัยใหม่
รวมการเต้นเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่น
ออกแบบเว็บไซต์
ใช้คณิตศาสตร์ คิดอย่างมีตรรกะและมีระบบ
สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น
จัดการการแสดงละครกับเด็ก ๆ
ผลิตเพลง
ทำงานเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ออกแบบแปลนสำหรับบ้าน
ใช้ความเข้าใจด้านเทคนิคทางกายภาพและทฤษฎีการเต้น
วิเคราะห์สื่อต่างๆ
ทำงานด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การสอนสโมสรกีฬา
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตละครเวที
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของฉัน
นำ เจรจา และบริหารจัดการ
ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
การสอนการเต้นรำให้ผู้อื่น
สร้างเนื้อหาของโฆษณา
ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์
แข่งขันในกีฬา
วิเคราะห์ต้นฉบับภาพยนตร์และละครเวที
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเพลง
ทำงานด้านการเมืองและสังคมศาสตร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งของรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน
ฝึกเป็นนักเต้น
สร้างเนื้อหาเสียง และภาพโดยที่ใช้เครื่องมือดิจิตอล
ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
เล่นกีฬา
จัดเวที
ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีบนเวทีหรือในสตูดิโอ
ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเงินในองค์กร
วาดภาพจิตรกรรม วาดรูป และประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์
สื่อสารข้อความผ่านการเต้น
ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
วางแผนถนนและอุโมงค์ คำนวณอันตรายของแผ่นดินถล่มหรือหิมะถล่ม หรือค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำมันและทอง
ช่วยรักษาข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาทเจ็บให้กับผู้อื่น
ทำงานเกี่ยวกับการเล่นละคร
ทำงานเกี่ยวกับโน้ต จังหวะ และการประสานเสียง
เขียนข่าว รายงาน หรือหนังสือ
สร้างโมเดลสามมิติ
เต้นให้ผู้ชมดู
ค้นหา และเขียนเกี่ยวกับข่าว
ค้นหาว่าเครื่องจักรหรือระบบข้อมูลมีการสร้างขึ้นหรือทำงานอย่างไร
ปรับปรุงพรสวรรค์ทางกีฬาของฉัน
เรียนการแสดงและจดจำบท
เขียนและแต่งเพลง
ทำงานด้านการตลาด โฆษณา และการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร
ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบและสี
ออกแบบท่าเต้นในการแสดง
ทำปกหนังสือหรือเค้าโครงเนื้อหาหนังสือและโบรชัวร์
พัฒนาและสร้างอาคารหรือเครื่องจักร
วางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีอาการ และความต้องการที่แตกต่างกัน
รับผิดชอบในการแสดงออกทางกายบนเวที
สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ดนตรี หรือร้องเพลง
พูด และใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่น
พัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกและการจัดหน้านิตยสาร
ทำงานด้านดนตรี จังหวะ และการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์
ผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ
วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย
วัดขนาดและคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการ
ทำ และตกแต่งเค้ก
เจาะน้ำมันในบ่อน้ำมัน
สร้าง และปรับปรุงสนามกลางแจ้ง และสวน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างเรือ
ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ติดตั้ง และรื้ออะไหล่ของเครื่อง
ช่วยรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเท้า
ทำงานทางด้านระเบิด และการเจาะภูเขา
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่้ม
ซ่อมเครื่องยนต์
ฝึก ดูแล หรือใส่เกือกม้า
ทำสิ่งตกแต่ง
ลงทะเบียน จัดการ และเก็บสินค้าในโกดัง
ควบคุมเครื่องอัตโนมัติ
แนะนำให้ลูกค้าใช้ยา
ขับเครื่องจักรขนาดใหญ่
จัดโต๊ะงานเลี้ยง
บำรุงรักษาเครื่องยนต์บนเรือ
ประมง และล่าสัตว์ในทะเล
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขน และหนังสัตว์ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด
ให้บริการลูกค้าในร้าน
ติดตั้ง ทดลอง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และใบพัดของของเครื่องบิน
ต้อนรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์
ทำความสะอาด และปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และเครื่องตกแต่งในบ้าน
ขบวนการ และจัดการเนื้อ
ประกอบ และซ่อมแซมกระจกในรถยนต์ และอาคาร
ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์
ผลิต ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องประดับหรือนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาฝาผนัง
ทำงานในแผนกต้อนรับที่โรงแรม หรือเรือโดยสาร
ซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
ก่ออิฐ และเทคอนกรีต
ทำ และขายอาหารทะเลให้ลูกค้า
เชื่อมโลหะ บัดกรี และใช้เครื่องสว่าน
ผลิตสัตว์เลี้ยง และเพาะปลูกที่ไร่ที่นา
ทำงานในวงการสื่อและออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
ติดตั้ง และสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสภาพเสื่อมลง
คำนวณขนาด มาตราส่วน และมุมของสิ่งก่อสร้าง
ทำไส้กรอก และเนื้อที่ใช่ทาบนขนมปัง
บังคับและเฝ้าตรวจสอบเครื่องจักรและการผลิต
ปลูก และขายต้นไม้
ตกแต่งห้อง หรือบ้าน
ทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบันทึก
ทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ใช้ค้อน และตะปู
วางแผนเมนูและทำอาหาร
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ถ่ายรูป
วางแผน และจัดการประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
ติดตั้งปั๊กไฟ และเดินสายไฟฟ้า
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
ทำงานเกี่ยวกับงานประปา
อบขนมปัง บาเก็ต และขนมอบอื่นๆ
ใช้ภาพสามมิติของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์
เลี้ยงสัตว์
ตัด ย้อม และดูแลผม
การใช้ และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในสำนักงาน
ติดตั้ง และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเหลือทันตแพทย์
ทาสี และกระดาษบุผนัง
วางแผน และทำอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
สีทารถ และซ่อมแซมรอยบุบเล็ก ๆ ของรถ
ทำงานเกี่ยวกับการตัด และการขนส่งไม้
ออกแบบ และเย็บเสื้อผ้า
ขับรถเมล์ หรือรถบรรทุก
ทำงานที่อยู่นอกฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือแก๊ส
ทำหน้า หรือขัดนวดร่างกาย

คุณกำลังจะออกจากแบบฝึกหัดและคำตอบของคุณจะถูกลบออก!

คลิก ยกเลิก หากคุณต้องการทำแบบฝึกหัดต่อ


ยกเลิก ตกลง ลบออก

ลบคำตอบของฉัน
หน้า 1 ของ 2