Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Çfarë mund t'ju përshtatet?

Ky ushtrim është për ju që do të aplikoni në Vg1 në arsimin dhe trajnimin e lartë profesional. Përgjigjjuni pyetjeve se sa jeni të interesuar në aktivitete të ndryshme dhe merrni një ide se te cilat programe arsimi mund të filloni të investoni.

Këshillë

  • Mendoni se çfarë do të donit të bënit gjatë arsimit dhe trajnimit dhe në punë - jo interesat për kohën tuaj të lirë!
  • Pyetni konsulentin orientues të shkollës ose prindërit nëse ka diçka që nuk e kuptoni.

Çfarë mund t'ju përshtatet?

  • Përgjigjjuni pyetjeve se sa jeni të interesuar në aktiviete të ndryshme.
  • Mendoni çfarë do të donit të bënit gjatë arsimit dhe trajnimit dhe punës - jo për interesat në kohën tuaj të lirë!

punoj me animacion
shkrim i lajmeve, raporteve ose librave
përdorim i programeve kompjuterike në prodhimin e muzikës
planifikim i një zone të re banimi
jam trainer në një ekipë sportive për fëmijë
mësim i veprimeve dhe rreshtave përmendësh
praktikim i ritmit, lëvizshmërive dhe forcës
punim me subjektet e teknologjisë dhe inxhinierisë
prodhim i llojeve të ndryshme të filmave
punim me fenë, kulturën dhe historinë
punim me notat, ritmin dhe harmonitë
punim me përhapjen e artit dhe kulturës
u mësoj tjerëve se si duhet të stërviten
përdorimi i trupit dhe zërit për të luajtur një rol
punim në mënyrë kreative me muzikën, ritmin dhe lëvizjet
punim me kiminë ose bio-kiminë
ndërtim i faqeve të internetit
flas dhe përdor anglishten ose gjuhë tjetër të huaj
luajtje e këngëve ose muzikës në një skenë ose studio
projektim i skicave të planit për një shtëpi
jam sportiv
punoj me luajtjen e roleve
komunikim i një mesazhi përmes kërcimit
planifikim i rrugëve dhe tuneleve, llogaritje e rrezikut të një rrëshqitjeje dheu ose orteku, ose kërkim për burime natyrore si naftë dhe ar.
përgatis tekste, zë dhe figura me ndihmë të veglave dixhitale
punim në marketing, reklama dhe përdorim i medias sociale në një sipërmarrje
jap mësime në një vegël muzikore ose në këndim
vizatim dhe përhapje e ideve dhe ilustrim i teksteve
planifikoj ushtrime për njerëz me parakushte dhe me nevoja të ndryshme
organizim i një skene në mënyrë praktike
përdorim i një botëkuptimi për teknikat fizike dhe teorinë e kërcimit
përdorim i matematikës, të menduar në mënyrë logjike dhe sistematike
analizim i produkteve të ndryshme mediatike
punim me ligjet dhe normat e rregullat
dëgjim dhe analizim i muzikës
projektim i produkteve dhe objekteve që kemi rreth nesh në jetën e përditshme
bëj hulumtime mbi nervat dhe muskujt
të jesh përgjegjës për shprehitë vizuale në skenë
kombinim i kërcimit me forma të tjera të artit
zhvillim dhe ndërtim i ndërtesave ose makinerive
bërje e kapakëve dhe faqosja e përmbajtjes të librave dhe broshurave
punim me politikën dhe shkencat sociale
drejtim i një kori, orkestre ose bande
zhvillim i dizajneve grafike dhe faqosje për një revistë
trajtoj lëndime të kyçeve dhe të muskujve në njerëz
marrje pjesë në një prodhim teatral
koreografoj një shfaqje vallëzimi
zbulim se si motorët ose sistemet e të dhënave punojnë dhe lidhen së bashku
punim para ose mbrapa kamerës
punim me problemet financiare në një sipërmarrje
praktikim i instrumentit tim
punim në mënyrë kreative në pikturë, vizatim dhe zejtari
zhvilloj prirjen time për sport
analizim i dorëshkrimeve për film dhe teatër
praktikë për t"u bërë kërcimtar më i mirë
vendos diagnozë dhe trajtoj paciente
gjej dhe shkruaj lajme
drejtim, negociata dhe organizim
shkrim dhe kompozim i muzikës
punim me forma dhe ngjyra
udhëzoj një ekipë brenda sportit
t"i japësh personazheve të ndryshme të rolit intepretimin e tyre
kërcim përpara një audience
punim në zhvillimin e prodhimit e energjisë që nuk ndot mjedisin
shkruaj tekstin për një reklamë
punim me psikologjinë, komunikimin, rekrutimin ose këshillimin
organizim i një pjese muzikore
ndërtim i një modeli 3D
marr pjesë në gara sportive
bëj një shfaqje teatri bashkë me fëmijë
u mësoj vallëzim tjerëve
punim me bimët, kafshët dhe njerëzit
mobiloj një dhomë ose një shtëpi
udhëzoj klientët në përdorimin e ilaçeve
montoj dhe çmontoj pjesa të motoreve
peshkim dhe gjueti në det
instaloj gypa
punoj me kontaktin e klientëve, me dokumentet e lëndëve dhe me arkivim
bëj ëmbëlsira dhe i stolis
shpoj për naftë në një platformë
reparoj prodhime gëzofi dhe lëkure si këpuca, çanta dhe rripa
përkrah dhe kujdesem për pleqtë
vëj në funksionim aparate elektrike
ndërtoj dhe mirëmbaj areale jashtë dhe instalime të gjelbër
marrje e masave dhe llogaritje e sasisë të materialeve që duhen
shërbej kliente në një dyqan
shtroj tryezën për festë
Lakoj dhe reparoj dëmtime të vogla në automobil
pres, ngjyros dhe përkujdesem për flokët
jap ndihmë të parë një të lënduarit
montoj, provoj dhe mirëmbaj motora dhe helika të aeroplanëve
mirrem me prodhimin e kafshëve shtepiake dhe me punimin e tokës
plas mina dhe mirrem me shpim në mal
punoj në një shoqatë rojtare ose si rojtar
bërje e bukës, panineve dhe produkteve të tjera të pjekura
ndreq motorin
bëj dizajn dhe qep rroba
trajtoj dhe parandaloj probleme të këmbës
llogaris rrymën dhe tensionin elektrik
mbarështoj shtazë
pastroj dhe mbaj në rregull mura, tavane, dysheme dhe interier
regjistroj, organizoj dhe paketoj mallra në një depo
planifikoj dhe përgatis ushqim special për njerëz me diabet
drejtim dhe monitorim i makinerive dhe prodhimit
përgatis dekoracione
pres pacientet në një spital ose në një qendër mjekësore
instaloj dhe graj sisteme elektronike
stërvis, mbarështoj dhe potkoj kalë
muroj gura dhe derdh beton
instaloj dhe jap mësime në përdorimin e programeve në kompjutera
trajtoj dhe përpunoj mish
mirëmbaj makinerinë në një anije
bërje e mobiljeve ose ndërtimi i një varke
i jap trajtim kozmetik dhe trupor klienteve
reparoj instalimin elektrik
punoj me kultivimin e peshkut
lyej dhe vish me tapiceri
graj një autobus ose një kamion
planifikim i një menuje dhe gatim i ushqimit
rregullim i pajijseve që janë prishur
bërje, riparim dhe mirëmbajtje e bizhuterive dhe orave
ndihmoj një dentist
drejtoj makina automatike
punoj me prerjen dhe me transportimin e drurit
përdor çekiç dhe gozhda
përdor dhe mirëmbaj makina kopjuese dhe pajisje tjera të zyrës
bëj suxhuk dhe mëlmesë mishi
saldoj, pik dhe përdor trapan
punim në dizajnin e tregtisë mediatike dhe prodhim i produkteve me bazë letre dhe dixhitale
organizoj aktivitete për fëmijë ose për të rinj
montoj priza dhe fus rrymë
rris dhe shes bima
graj makina të rënda
planifikoj dhe organizoj përjetime për turistët
shërbej ushqim dhe pije
montoj dhe ndreq xhamin në automobile dhe në ndërtesa
fotografoj
ndihmoj njerëz me aftësi funksionimi të pakësuar
punoj në industrinë e vajgurit dhe të gazit në det
punoj me mbrojtjen e natyrës dhe të shtazëve
llogaris madhësi, shkallë dhe kënde në një konstruksion
punoj në recepcionin e një hotelit ose të një anijes
gatoj dhe shes ushqim peshkatarie klienteve
përdorim i vizatimeve 3D të makinerive dhe produkteve

Tani po largoheni nga ushtrimi dhe përgjigjet tuaja do të fshihen!

Klikoni Anulo nëse doni të vazhdoni me ushtrimin.


Anulo Në rregull, fshi

Fshi përgjigjet e mia
Faqe 1 prej 2