Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Çfarë mund t'ju përshtatet?

Ky ushtrim është për ju që do të aplikoni në Vg1 në arsimin dhe trajnimin e lartë profesional. Përgjigjjuni pyetjeve se sa jeni të interesuar në aktivitete të ndryshme dhe merrni një ide se te cilat programe arsimi mund të filloni të investoni.

Këshillë

  • Mendoni se çfarë do të donit të bënit gjatë arsimit dhe trajnimit dhe në punë - jo interesat për kohën tuaj të lirë!
  • Pyetni konsulentin orientues të shkollës ose prindërit nëse ka diçka që nuk e kuptoni.

Çfarë mund t'ju përshtatet?

  • Përgjigjjuni pyetjeve se sa jeni të interesuar në aktiviete të ndryshme.
  • Mendoni çfarë do të donit të bënit gjatë arsimit dhe trajnimit dhe punës - jo për interesat në kohën tuaj të lirë!

organizim i një pjese muzikore
gjej dhe shkruaj lajme
punim në mënyrë kreative me muzikën, ritmin dhe lëvizjet
punim me forma dhe ngjyra
punim me kiminë ose bio-kiminë
shkrim i lajmeve, raporteve ose librave
mësim i veprimeve dhe rreshtave përmendësh
planifikoj ushtrime për njerëz me parakushte dhe me nevoja të ndryshme
përdorim i programeve kompjuterike në prodhimin e muzikës
përgatis tekste, zë dhe figura me ndihmë të veglave dixhitale
u mësoj vallëzim tjerëve
projektim i produkteve dhe objekteve që kemi rreth nesh në jetën e përditshme
zhvillim dhe ndërtim i ndërtesave ose makinerive
punim me ligjet dhe normat e rregullat
analizim i dorëshkrimeve për film dhe teatër
trajtoj lëndime të kyçeve dhe të muskujve në njerëz
shkrim dhe kompozim i muzikës
prodhim i llojeve të ndryshme të filmave
koreografoj një shfaqje vallëzimi
ndërtim i një modeli 3D
vendos diagnozë dhe trajtoj paciente
punim me politikën dhe shkencat sociale
organizim i një skene në mënyrë praktike
jam sportiv
jap mësime në një vegël muzikore ose në këndim
analizim i produkteve të ndryshme mediatike
komunikim i një mesazhi përmes kërcimit
vizatim dhe përhapje e ideve dhe ilustrim i teksteve
punim me bimët, kafshët dhe njerëzit
punim në marketing, reklama dhe përdorim i medias sociale në një sipërmarrje
punoj me luajtjen e roleve
marr pjesë në gara sportive
punim me notat, ritmin dhe harmonitë
shkruaj tekstin për një reklamë
praktikë për t"u bërë kërcimtar më i mirë
zhvillim i dizajneve grafike dhe faqosje për një revistë
planifikim i rrugëve dhe tuneleve, llogaritje e rrezikut të një rrëshqitjeje dheu ose orteku, ose kërkim për burime natyrore si naftë dhe ar.
flas dhe përdor anglishten ose gjuhë tjetër të huaj
të jesh përgjegjës për shprehitë vizuale në skenë
jam trainer në një ekipë sportive për fëmijë
praktikim i instrumentit tim
ndërtim i faqeve të internetit
përdorim i një botëkuptimi për teknikat fizike dhe teorinë e kërcimit
punim me përhapjen e artit dhe kulturës
përdorim i matematikës, të menduar në mënyrë logjike dhe sistematike
punim me problemet financiare në një sipërmarrje
marrje pjesë në një prodhim teatral
zhvilloj prirjen time për sport
dëgjim dhe analizim i muzikës
punim para ose mbrapa kamerës
kërcim përpara një audience
punim në mënyrë kreative në pikturë, vizatim dhe zejtari
punim me subjektet e teknologjisë dhe inxhinierisë
drejtim, negociata dhe organizim
përdorimi i trupit dhe zërit për të luajtur një rol
bëj hulumtime mbi nervat dhe muskujt
luajtje e këngëve ose muzikës në një skenë ose studio
punoj me animacion
praktikim i ritmit, lëvizshmërive dhe forcës
projektim i skicave të planit për një shtëpi
punim në zhvillimin e prodhimit e energjisë që nuk ndot mjedisin
punim me psikologjinë, komunikimin, rekrutimin ose këshillimin
t"i japësh personazheve të ndryshme të rolit intepretimin e tyre
udhëzoj një ekipë brenda sportit
drejtim i një kori, orkestre ose bande
bërje e kapakëve dhe faqosja e përmbajtjes të librave dhe broshurave
kombinim i kërcimit me forma të tjera të artit
planifikim i një zone të re banimi
zbulim se si motorët ose sistemet e të dhënave punojnë dhe lidhen së bashku
punim me fenë, kulturën dhe historinë
bëj një shfaqje teatri bashkë me fëmijë
u mësoj tjerëve se si duhet të stërviten
gatoj dhe shes ushqim peshkatarie klienteve
graj një autobus ose një kamion
mbarështoj shtazë
montoj dhe çmontoj pjesa të motoreve
bërje e mobiljeve ose ndërtimi i një varke
rregullim i pajijseve që janë prishur
përdor çekiç dhe gozhda
jap ndihmë të parë një të lënduarit
trajtoj dhe përpunoj mish
regjistroj, organizoj dhe paketoj mallra në një depo
rris dhe shes bima
montoj priza dhe fus rrymë
punim në dizajnin e tregtisë mediatike dhe prodhim i produkteve me bazë letre dhe dixhitale
drejtim dhe monitorim i makinerive dhe prodhimit
instaloj gypa
i jap trajtim kozmetik dhe trupor klienteve
planifikim i një menuje dhe gatim i ushqimit
punoj në një shoqatë rojtare ose si rojtar
punoj me mbrojtjen e natyrës dhe të shtazëve
llogaris rrymën dhe tensionin elektrik
bërje, riparim dhe mirëmbajtje e bizhuterive dhe orave
montoj dhe ndreq xhamin në automobile dhe në ndërtesa
muroj gura dhe derdh beton
ndihmoj një dentist
shtroj tryezën për festë
planifikoj dhe organizoj përjetime për turistët
peshkim dhe gjueti në det
punoj në industrinë e vajgurit dhe të gazit në det
mobiloj një dhomë ose një shtëpi
saldoj, pik dhe përdor trapan
pastroj dhe mbaj në rregull mura, tavane, dysheme dhe interier
ndihmoj njerëz me aftësi funksionimi të pakësuar
planifikoj dhe përgatis ushqim special për njerëz me diabet
instaloj dhe jap mësime në përdorimin e programeve në kompjutera
ndërtoj dhe mirëmbaj areale jashtë dhe instalime të gjelbër
vëj në funksionim aparate elektrike
fotografoj
shpoj për naftë në një platformë
lyej dhe vish me tapiceri
udhëzoj klientët në përdorimin e ilaçeve
bërje e bukës, panineve dhe produkteve të tjera të pjekura
punoj me kontaktin e klientëve, me dokumentet e lëndëve dhe me arkivim
stërvis, mbarështoj dhe potkoj kalë
instaloj dhe graj sisteme elektronike
reparoj prodhime gëzofi dhe lëkure si këpuca, çanta dhe rripa
mirëmbaj makinerinë në një anije
plas mina dhe mirrem me shpim në mal
organizoj aktivitete për fëmijë ose për të rinj
shërbej ushqim dhe pije
punoj në recepcionin e një hotelit ose të një anijes
mirrem me prodhimin e kafshëve shtepiake dhe me punimin e tokës
drejtoj makina automatike
bëj dizajn dhe qep rroba
përdorim i vizatimeve 3D të makinerive dhe produkteve
graj makina të rënda
pres pacientet në një spital ose në një qendër mjekësore
bëj ëmbëlsira dhe i stolis
përdor dhe mirëmbaj makina kopjuese dhe pajisje tjera të zyrës
punoj me kultivimin e peshkut
montoj, provoj dhe mirëmbaj motora dhe helika të aeroplanëve
pres, ngjyros dhe përkujdesem për flokët
Lakoj dhe reparoj dëmtime të vogla në automobil
llogaris madhësi, shkallë dhe kënde në një konstruksion
trajtoj dhe parandaloj probleme të këmbës
bëj suxhuk dhe mëlmesë mishi
shërbej kliente në një dyqan
punoj me prerjen dhe me transportimin e drurit
reparoj instalimin elektrik
përgatis dekoracione
ndreq motorin
marrje e masave dhe llogaritje e sasisë të materialeve që duhen
përkrah dhe kujdesem për pleqtë

Tani po largoheni nga ushtrimi dhe përgjigjet tuaja do të fshihen!

Klikoni Anulo nëse doni të vazhdoni me ushtrimin.


Anulo Në rregull, fshi

Fshi përgjigjet e mia
Faqe 1 prej 2