Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
udziałem w produkcjach teatralnych
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
doskonaleniem gry na instrumencie
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
tańcem przed publicznością
projektowaniem stron internetowych
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
polityką i naukami społecznymi
pracą z nutami, rytmem i harmonią
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
pracą przed lub za kamerą
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
rozwojem umiejętności tanecznych
produkcją różnego rodzaju filmów
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
praktycznym przygotowaniem sceny
ustawodawstwem i prawem
pisaniem i komponowaniem muzyki
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
chemią i biochemią
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
instruowaniem innych w tańcu
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
religią, kulturą i historią
słuchaniem i analizowaniem muzyki
prowadzeniem zespołu sportowego
wyrażaniem treści za pomocą tańca
pisaniem reklam
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
pracą z formą i barwami
odgrywaniem ról
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
analizą różnych produktów medialnych
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
aranżowaniem utworów muzycznych
konkurowaniem w sporcie
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
przygotowywaniem planów budowy domu
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
animacją
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
nakrywaniem do stołu przed imprezami
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
wysadzaniem i wierceniem w górach
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
sterowaniem automatycznymi maszynami
„majstrowaniem” przy silnikach
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
wycinaniem drzew i transportem drewna
tworzeniem dekoracji
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
asystowaniem dentyście
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
połowem ryb na morzu
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
pieczeniem i dekorowaniem ciast
opieką nad zwierzętami
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
malowaniem i tapetowaniem
opieką nad osobami starszymi
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
wydobyciem ropy naftowej na platformach
podawaniem posiłków i napojów
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
pomocą osobom niepełnosprawnym
naprawianiem instalacji elektrycznych
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
obróbką i przetwarzaniem mięsa
hodowlą ryb
urządzaniem wnętrz i domów
obsługą klientów w sklepie
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
montowaniem i demontowaniem części silników
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
wytworem kiełbas i wędlin
uprawą i sprzedażą roślin
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
utrzymaniem maszyn okrętowych
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
fotografowaniem
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
murowaniem i wylewaniem betonu
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
naprawianiem zepsutego sprzętu
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
chowem bydła i uprawą roli
projektowaniem i szyciem ubrań
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2