Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
pracą przed lub za kamerą
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
wyrażaniem treści za pomocą tańca
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
doskonaleniem gry na instrumencie
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
animacją
pracą z formą i barwami
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
tańcem przed publicznością
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
słuchaniem i analizowaniem muzyki
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
pisaniem reklam
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
polityką i naukami społecznymi
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
pracą z nutami, rytmem i harmonią
odgrywaniem ról
analizą różnych produktów medialnych
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
konkurowaniem w sporcie
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
pisaniem i komponowaniem muzyki
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
prowadzeniem zespołu sportowego
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
ustawodawstwem i prawem
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
instruowaniem innych w tańcu
religią, kulturą i historią
chemią i biochemią
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
projektowaniem stron internetowych
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
aranżowaniem utworów muzycznych
praktycznym przygotowaniem sceny
produkcją różnego rodzaju filmów
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
rozwojem umiejętności tanecznych
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
udziałem w produkcjach teatralnych
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
przygotowywaniem planów budowy domu
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
montowaniem i demontowaniem części silników
pieczeniem i dekorowaniem ciast
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
obsługą klientów w sklepie
opieką nad zwierzętami
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
naprawianiem instalacji elektrycznych
nakrywaniem do stołu przed imprezami
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
wysadzaniem i wierceniem w górach
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
wycinaniem drzew i transportem drewna
urządzaniem wnętrz i domów
utrzymaniem maszyn okrętowych
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
murowaniem i wylewaniem betonu
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
sterowaniem automatycznymi maszynami
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
opieką nad osobami starszymi
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
połowem ryb na morzu
tworzeniem dekoracji
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
wytworem kiełbas i wędlin
asystowaniem dentyście
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
uprawą i sprzedażą roślin
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
naprawianiem zepsutego sprzętu
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
malowaniem i tapetowaniem
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
hodowlą ryb
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
„majstrowaniem” przy silnikach
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
podawaniem posiłków i napojów
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
chowem bydła i uprawą roli
projektowaniem i szyciem ubrań
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
obróbką i przetwarzaniem mięsa
pomocą osobom niepełnosprawnym
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
fotografowaniem
wydobyciem ropy naftowej na platformach
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
planowaniem i przygotowywaniem posiłków

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2