Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Hva kan passe for deg?

Denne oppgaven er for deg som skal søke Vg1 i videregående opplæring. Svar på spørsmålene om hvor interessert du er i ulike aktiviteter, så får du en pekepinn om hvilke utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på hva du vil like å gjøre i utdanning og jobb – ikke fritidsinteressene dine!
  • Spør rådgiver eller foreldrene dine hvis det noe du ikke forstår.

Hva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmålene om hvor interessert du er i ulike aktiviteter.
  • Tenk på hva du vil like å gjøre i utdanning og jobb – ikke fritidsinteressene dine!

bruke fysisk teknikkforståelse og danseteori
dirigere et kor, orkester eller band
arbeide med teknologi og ingeniørfag
arbeide med rollespill
instruere et lag innenfor sport
jobbe med politikk og samfunnsfag
arbeide med form og fargebruk
finne fram til og skrive om nyheter
instruere andre i dans
øve på instrumentet mitt
jobbe med kjemi eller biokjemi
legge det praktiske til rette på en scene
forske på nerver og muskler
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller veiledning
tegne og formidle ideer og illustrere tekst
jobbe med animasjon
koreografere en danseforestilling
framføre sang eller musikk på scene eller i studio
planlegge veier og tunneler, beregne rasfare eller lete etter naturressurser som olje og gull
bruke kropp og stemme til å spille en rolle
konkurrere i en idrett
jobbe med økonomi i en bedrift
bygge en 3D-modell
lage tekst til en reklame
danse for et publikum
lytte til, og analysere musikk
stille diagnose og behandle pasienter
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scenen
drive med idrett
snakke og bruke engelsk eller andre fremmedspråk
designe produkter og ting vi omgir oss med i hverdagen
analysere ulike medieprodukter
øve for å bli en bedre danser
undervise i et instrument, musikk eller sang
utvikle og konstruere bygg eller maskiner
lage teaterforestillinger sammen med barn
lære andre å trene riktig
lede, forhandle og organisere
utvikle grafisk design og layout til et magasin
designe websider
trene på rytme, bevegelighet og styrke
skrive og komponere musikk
bruke matematikk, tenke logisk og systematisk
gi ulike rollekarakterer en egen tolkning
behandle ledd- og muskelskader på andre mennesker
jobbe med lover og regler
utforme plantegninger til hus
jobbe foran eller bak kamera
kombinere dans med andre kunstformer
arrangere et musikkstykke
finne ut hvordan motorer eller datasystemer er satt sammen og virker
delta i en teateroppsetning
videreutvikle idrettstalentet mitt
jobbe med markedsføring, reklame og bruke sosiale medier i en bedrift
jobbe med formidling av kunst og kultur
lage omslag og sette opp innhold i bøker og brosjyrer
jobbe kreativt med musikk, rytme og bevegelse
bruke dataprogrammer i musikkproduksjon
jobbe med planter, dyr og mennesker
lære handlinger og replikker utenat
være trener for et barneidrettslag
skrive nyheter, rapporter eller bøker
arbeide skapende med å male, tegne og forme
produsere ulike typer film
kommunisere et budskap gjennom dans
jobbe med noter, rytme og harmonier
jobbe med utvikling av miljøvennlig energiproduksjon
analysere manus til film og teater
planlegge trening for mennesker med ulike forutsetninger og behov
jobbe med religion, kultur og historie
planlegge et nytt boligområde
lage tekst, lyd og bilder ved hjelp av digitale verktøy
kjøre buss eller trailer
lage dekorasjoner
tilberede og selge sjømat til kunder
trene, stelle eller sko hester
bruke hammer og spiker
bruke 3D-tegninger av maskiner og produkter
montere stikkontakter og legge inn strøm
veilede kunder i bruk av medisiner
jobbe i vaktselskap eller som vekter
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkter
planlegge og tilberede spesialkost for diabetikere
jobbe med naturvern og dyreliv
drive med sprengningsarbeid og boring i fjell
fikse maskinelt utstyr som er ødelagt
få elektriske apparater til å virke
assistere en tannlege
jobbe i resepsjonen på et hotell eller et passasjerskip
designe og sy klær
planlegge en meny og lage mat
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
beregne størrelse, målestokk og vinkler på en konstruksjon
lakkere og reparere småskader på biler
montere og demontere maskindeler
hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne
betjene kunder i en butikk
klippe, farge og pleie hår
bake brød, bagetter og annet bakverk
drive fiske og fangst til sjøs
kjøre større maskiner
bore etter olje på en plattform
reparere elektriske anlegg
behandle og forebygge fotproblemer
arbeide med kundebehandling, saksdokumenter og arkivering
snekre et møbel eller bygge en båt
lage pølser og kjøttpålegg
arbeide med hogst og kjøring av tømmer
drive med rørleggerarbeid
montere og reparere glass i biler og bygninger
installere og drifte elektroniske systemer
gi støtte og omsorg til eldre
bruke og vedlikeholde kopimaskin og annet kontorutstyr
fotografere
håndtere og bearbeide kjøtt
bygge og vedlikeholde utearealer og grøntanlegg
rengjøre og vedlikeholde vegger, tak, gulv og interiør
«mekke» på motorer
montere, teste og vedlikeholde flymotorer og propeller
ta imot pasienter på et sykehus eller legesenter
registrere, organisere og pakke varer på et lager
lage, reparere og vedlikeholde smykker eller klokker
servere mat og drikkevarer
dyrke og selge planter
male og tapetsere
sveise, lodde og bruke drill
regne ut elektrisk strøm og spenning
organisere aktiviteter for barn eller ungdom
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskiner
reparere skinn- og lærprodukter som sko, vesker og belter
dekke et festbord
jobbe med oppdrettsfisk
mure stein og støpe betong
vedlikeholde maskineriet på et skip
styre automatiske maskiner
gi førstehjelp til en skadet
planlegge og arrangere opplevelser for turister
innrede et rom eller et hus
lage og dekorere kaker
stelle dyr
ta mål og regne ut hvor mye materiale man trenger
styre og overvåke maskiner og produksjon
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
utføre ansikts- og kroppspleie på kunder

Du forlater nå oppgaven og svarene dine vil bli slettet!

Klikk på Avbryt dersom du ønsker å forsette oppgaven.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2