Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่จะสมัคร Vg1 ในการศึกษาและการฝึกงานระดับมัธยมขั้นสูง โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ แล้วดูคำแนะนำว่าโปรแกรมการศึกษาใดที่คุณควรจะเริ่มสำรวจ

คำแนะนำ

  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!
  • ปรึกษาที่ปรึกษาในโรงเรียนหรือผู้ปกครองหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!

ตีความบทบาทตัวละครต่างๆ
การสอนการเต้นรำให้ผู้อื่น
สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น
วางแผนถนนและอุโมงค์ คำนวณอันตรายของแผ่นดินถล่มหรือหิมะถล่ม หรือค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำมันและทอง
ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเงินในองค์กร
ฟังและวิเคราะห์ดนตรี
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งของรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน
ออกแบบเว็บไซต์
จัดการการแสดงละครกับเด็ก ๆ
เต้นให้ผู้ชมดู
แข่งขันในกีฬา
ค้นหาว่าเครื่องจักรหรือระบบข้อมูลมีการสร้างขึ้นหรือทำงานอย่างไร
ทำงานเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเพลง
วาดและเผยแพร่แนวคิดและข้อความภาพ
สร้างเนื้อหาของโฆษณา
รับผิดชอบในการแสดงออกทางกายบนเวที
ฝึกเป็นนักเต้น
วิจัยเกี่ยวกับเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์
ทำงานด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสรรหาบุคลากร หรือการปรึกษา
สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ดนตรี หรือร้องเพลง
พัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกและการจัดหน้านิตยสาร
ทำปกหนังสือหรือเค้าโครงเนื้อหาหนังสือและโบรชัวร์
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตละครเวที
ใช้ความเข้าใจด้านเทคนิคทางกายภาพและทฤษฎีการเต้น
การสอนสโมสรกีฬา
ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ทำงานด้านกฎหมายและกฎและข้อบังคับ
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของฉัน
วางแผนพื้นที่อยู่อาศัยใหม่
ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
ทำงานเกี่ยวกับการเล่นละคร
ทำงานด้านดนตรี จังหวะ และการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์
วางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีอาการ และความต้องการที่แตกต่างกัน
ทำงานด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำงานด้านการเมืองและสังคมศาสตร์
ผลิตเพลง
วาดภาพจิตรกรรม วาดรูป และประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์สื่อต่างๆ
วิเคราะห์ต้นฉบับภาพยนตร์และละครเวที
รวมการเต้นเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่น
ช่วยรักษาข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาทเจ็บให้กับผู้อื่น
ใช้คณิตศาสตร์ คิดอย่างมีตรรกะและมีระบบ
นำ เจรจา และบริหารจัดการ
เขียนและแต่งเพลง
ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบและสี
ผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ
ใช้ร่างกายและเสียงเพื่อแสดงบทบาท
ฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่ง
ครูฝึกของสโมสรเยาวชน
พัฒนาและสร้างอาคารหรือเครื่องจักร
เขียนข่าว รายงาน หรือหนังสือ
ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีบนเวทีหรือในสตูดิโอ
ออกแบบแปลนสำหรับบ้าน
สร้างเนื้อหาเสียง และภาพโดยที่ใช้เครื่องมือดิจิตอล
จัดเวที
สื่อสารข้อความผ่านการเต้น
เล่นกีฬา
ทำงานเกี่ยวกับเคมีหรือชีวเคมี
พูด และใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่น
ทำงานเกี่ยวกับโน้ต จังหวะ และการประสานเสียง
ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ค้นหา และเขียนเกี่ยวกับข่าว
เรียนการแสดงและจดจำบท
ออกแบบท่าเต้นในการแสดง
ปรับปรุงพรสวรรค์ทางกีฬาของฉัน
วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย
ทำงานด้านการตลาด โฆษณา และการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร
ควบคุมคณะประสานเสียง ออร์เคสตรา หรือวงดนตรี
สร้างโมเดลสามมิติ
ทำงานหน้าหรือหลังกล้อง
ทำหน้า หรือขัดนวดร่างกาย
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ทำ และขายอาหารทะเลให้ลูกค้า
บังคับและเฝ้าตรวจสอบเครื่องจักรและการผลิต
ฝึก ดูแล หรือใส่เกือกม้า
ตกแต่งห้อง หรือบ้าน
ก่ออิฐ และเทคอนกรีต
ทำงานในแผนกต้อนรับที่โรงแรม หรือเรือโดยสาร
ช่วยรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเท้า
ติดตั้ง และรื้ออะไหล่ของเครื่อง
วางแผน และทำอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ทำสิ่งตกแต่ง
ทำงานทางด้านระเบิด และการเจาะภูเขา
ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
ติดตั้ง ทดลอง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และใบพัดของของเครื่องบิน
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่้ม
บำรุงรักษาเครื่องยนต์บนเรือ
ปลูก และขายต้นไม้
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างเรือ
วัดขนาดและคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการ
วางแผน และจัดการประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
ติดตั้งปั๊กไฟ และเดินสายไฟฟ้า
ขบวนการ และจัดการเนื้อ
ประกอบ และซ่อมแซมกระจกในรถยนต์ และอาคาร
ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์
ออกแบบ และเย็บเสื้อผ้า
ขับเครื่องจักรขนาดใหญ่
ติดตั้ง และสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ช่วยเหลือทันตแพทย์
ซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
อบขนมปัง บาเก็ต และขนมอบอื่นๆ
สีทารถ และซ่อมแซมรอยบุบเล็ก ๆ ของรถ
ผลิตสัตว์เลี้ยง และเพาะปลูกที่ไร่ที่นา
ตัด ย้อม และดูแลผม
ทำความสะอาด และปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และเครื่องตกแต่งในบ้าน
ให้บริการลูกค้าในร้าน
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสภาพเสื่อมลง
ทำงานที่อยู่นอกฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือแก๊ส
วางแผนเมนูและทำอาหาร
ซ่อมเครื่องยนต์
สร้าง และปรับปรุงสนามกลางแจ้ง และสวน
ผลิต ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องประดับหรือนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาฝาผนัง
คำนวณขนาด มาตราส่วน และมุมของสิ่งก่อสร้าง
ขับรถเมล์ หรือรถบรรทุก
แนะนำให้ลูกค้าใช้ยา
ควบคุมเครื่องอัตโนมัติ
จัดโต๊ะงานเลี้ยง
เชื่อมโลหะ บัดกรี และใช้เครื่องสว่าน
ประมง และล่าสัตว์ในทะเล
ทำงานในวงการสื่อและออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
ทำงานเกี่ยวกับงานประปา
ลงทะเบียน จัดการ และเก็บสินค้าในโกดัง
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้
ทำไส้กรอก และเนื้อที่ใช่ทาบนขนมปัง
เจาะน้ำมันในบ่อน้ำมัน
ทำงานเกี่ยวกับการตัด และการขนส่งไม้
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขน และหนังสัตว์ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด
ทาสี และกระดาษบุผนัง
การใช้ และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในสำนักงาน
ต้อนรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์
ติดตั้ง และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำ และตกแต่งเค้ก
ใช้ภาพสามมิติของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์
เลี้ยงสัตว์
ถ่ายรูป
ใช้ค้อน และตะปู
ทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบันทึก

คุณกำลังจะออกจากแบบฝึกหัดและคำตอบของคุณจะถูกลบออก!

คลิก ยกเลิก หากคุณต้องการทำแบบฝึกหัดต่อ


ยกเลิก ตกลง ลบออก

ลบคำตอบของฉัน
หน้า 1 ของ 2