Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่จะสมัคร Vg1 ในการศึกษาและการฝึกงานระดับมัธยมขั้นสูง โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ แล้วดูคำแนะนำว่าโปรแกรมการศึกษาใดที่คุณควรจะเริ่มสำรวจ

คำแนะนำ

  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!
  • ปรึกษาที่ปรึกษาในโรงเรียนหรือผู้ปกครองหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!

ปรับปรุงพรสวรรค์ทางกีฬาของฉัน
วาดภาพจิตรกรรม วาดรูป และประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์
ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเงินในองค์กร
ทำงานด้านดนตรี จังหวะ และการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์
ค้นหา และเขียนเกี่ยวกับข่าว
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของฉัน
ทำงานด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จัดการการแสดงละครกับเด็ก ๆ
สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งของรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน
ทำงานด้านการตลาด โฆษณา และการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร
ฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่ง
ทำปกหนังสือหรือเค้าโครงเนื้อหาหนังสือและโบรชัวร์
ทำงานเกี่ยวกับโน้ต จังหวะ และการประสานเสียง
ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตละครเวที
ครูฝึกของสโมสรเยาวชน
ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ทำงานเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
การสอนการเต้นรำให้ผู้อื่น
วิเคราะห์สื่อต่างๆ
ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีบนเวทีหรือในสตูดิโอ
ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
จัดเวที
ช่วยรักษาข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาทเจ็บให้กับผู้อื่น
ออกแบบแปลนสำหรับบ้าน
ทำงานด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสรรหาบุคลากร หรือการปรึกษา
ออกแบบท่าเต้นในการแสดง
ออกแบบเว็บไซต์
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเพลง
พัฒนาและสร้างอาคารหรือเครื่องจักร
รับผิดชอบในการแสดงออกทางกายบนเวที
แข่งขันในกีฬา
ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบและสี
เขียนข่าว รายงาน หรือหนังสือ
เต้นให้ผู้ชมดู
ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ดนตรี หรือร้องเพลง
วางแผนถนนและอุโมงค์ คำนวณอันตรายของแผ่นดินถล่มหรือหิมะถล่ม หรือค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำมันและทอง
ทำงานเกี่ยวกับการเล่นละคร
เล่นกีฬา
พัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกและการจัดหน้านิตยสาร
ทำงานด้านการเมืองและสังคมศาสตร์
ฝึกเป็นนักเต้น
ผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ
ฟังและวิเคราะห์ดนตรี
ใช้คณิตศาสตร์ คิดอย่างมีตรรกะและมีระบบ
เรียนการแสดงและจดจำบท
การสอนสโมสรกีฬา
วาดและเผยแพร่แนวคิดและข้อความภาพ
พูด และใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่น
รวมการเต้นเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่น
ทำงานหน้าหรือหลังกล้อง
ควบคุมคณะประสานเสียง ออร์เคสตรา หรือวงดนตรี
ค้นหาว่าเครื่องจักรหรือระบบข้อมูลมีการสร้างขึ้นหรือทำงานอย่างไร
ตีความบทบาทตัวละครต่างๆ
วางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีอาการ และความต้องการที่แตกต่างกัน
สร้างโมเดลสามมิติ
นำ เจรจา และบริหารจัดการ
ใช้ความเข้าใจด้านเทคนิคทางกายภาพและทฤษฎีการเต้น
สร้างเนื้อหาของโฆษณา
ผลิตเพลง
ทำงานเกี่ยวกับเคมีหรือชีวเคมี
ใช้ร่างกายและเสียงเพื่อแสดงบทบาท
วิจัยเกี่ยวกับเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
วางแผนพื้นที่อยู่อาศัยใหม่
ทำงานด้านกฎหมายและกฎและข้อบังคับ
สื่อสารข้อความผ่านการเต้น
สร้างเนื้อหาเสียง และภาพโดยที่ใช้เครื่องมือดิจิตอล
เขียนและแต่งเพลง
วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย
วิเคราะห์ต้นฉบับภาพยนตร์และละครเวที
ขับเครื่องจักรขนาดใหญ่
เลี้ยงสัตว์
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างเรือ
ซ่อมเครื่องยนต์
ขับรถเมล์ หรือรถบรรทุก
อบขนมปัง บาเก็ต และขนมอบอื่นๆ
แนะนำให้ลูกค้าใช้ยา
ควบคุมเครื่องอัตโนมัติ
วัดขนาดและคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการ
สร้าง และปรับปรุงสนามกลางแจ้ง และสวน
ตัด ย้อม และดูแลผม
เจาะน้ำมันในบ่อน้ำมัน
ทำงานในแผนกต้อนรับที่โรงแรม หรือเรือโดยสาร
วางแผนเมนูและทำอาหาร
ช่วยรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเท้า
ทำงานที่อยู่นอกฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือแก๊ส
ทำงานเกี่ยวกับงานประปา
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ทำสิ่งตกแต่ง
บำรุงรักษาเครื่องยนต์บนเรือ
วางแผน และจัดการประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่้ม
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
ติดตั้ง และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทาสี และกระดาษบุผนัง
ปลูก และขายต้นไม้
ตกแต่งห้อง หรือบ้าน
ประกอบ และซ่อมแซมกระจกในรถยนต์ และอาคาร
ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วางแผน และทำอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ต้อนรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์
ทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้
คำนวณขนาด มาตราส่วน และมุมของสิ่งก่อสร้าง
ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขน และหนังสัตว์ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
ให้บริการลูกค้าในร้าน
ทำ และขายอาหารทะเลให้ลูกค้า
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสภาพเสื่อมลง
ติดตั้งปั๊กไฟ และเดินสายไฟฟ้า
ใช้ค้อน และตะปู
ผลิตสัตว์เลี้ยง และเพาะปลูกที่ไร่ที่นา
ผลิต ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องประดับหรือนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาฝาผนัง
สีทารถ และซ่อมแซมรอยบุบเล็ก ๆ ของรถ
ทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบันทึก
จัดโต๊ะงานเลี้ยง
ทำหน้า หรือขัดนวดร่างกาย
ซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ก่ออิฐ และเทคอนกรีต
ประมง และล่าสัตว์ในทะเล
ออกแบบ และเย็บเสื้อผ้า
บังคับและเฝ้าตรวจสอบเครื่องจักรและการผลิต
ลงทะเบียน จัดการ และเก็บสินค้าในโกดัง
ทำไส้กรอก และเนื้อที่ใช่ทาบนขนมปัง
จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
ติดตั้ง ทดลอง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และใบพัดของของเครื่องบิน
ทำความสะอาด และปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และเครื่องตกแต่งในบ้าน
ฝึก ดูแล หรือใส่เกือกม้า
ถ่ายรูป
ใช้ภาพสามมิติของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์
ติดตั้ง และสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ขบวนการ และจัดการเนื้อ
ช่วยเหลือทันตแพทย์
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ทำงานทางด้านระเบิด และการเจาะภูเขา
ทำงานเกี่ยวกับการตัด และการขนส่งไม้
ทำงานในวงการสื่อและออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
เชื่อมโลหะ บัดกรี และใช้เครื่องสว่าน
การใช้ และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในสำนักงาน
ทำ และตกแต่งเค้ก
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ติดตั้ง และรื้ออะไหล่ของเครื่อง

คุณกำลังจะออกจากแบบฝึกหัดและคำตอบของคุณจะถูกลบออก!

คลิก ยกเลิก หากคุณต้องการทำแบบฝึกหัดต่อ


ยกเลิก ตกลง ลบออก

ลบคำตอบของฉัน
หน้า 1 ของ 2