Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่จะสมัคร Vg1 ในการศึกษาและการฝึกงานระดับมัธยมขั้นสูง โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ แล้วดูคำแนะนำว่าโปรแกรมการศึกษาใดที่คุณควรจะเริ่มสำรวจ

คำแนะนำ

  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!
  • ปรึกษาที่ปรึกษาในโรงเรียนหรือผู้ปกครองหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!

ทำงานด้านดนตรี จังหวะ และการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์
จัดเวที
การสอนสโมสรกีฬา
วาดภาพจิตรกรรม วาดรูป และประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์
ทำงานด้านการตลาด โฆษณา และการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร
ฟังและวิเคราะห์ดนตรี
วิเคราะห์สื่อต่างๆ
พัฒนาและสร้างอาคารหรือเครื่องจักร
สื่อสารข้อความผ่านการเต้น
ตีความบทบาทตัวละครต่างๆ
แข่งขันในกีฬา
ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบและสี
เขียนข่าว รายงาน หรือหนังสือ
ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีบนเวทีหรือในสตูดิโอ
ทำงานหน้าหรือหลังกล้อง
ทำงานด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เต้นให้ผู้ชมดู
เรียนการแสดงและจดจำบท
ปรับปรุงพรสวรรค์ทางกีฬาของฉัน
ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ทำงานด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสรรหาบุคลากร หรือการปรึกษา
เขียนและแต่งเพลง
ค้นหา และเขียนเกี่ยวกับข่าว
วางแผนถนนและอุโมงค์ คำนวณอันตรายของแผ่นดินถล่มหรือหิมะถล่ม หรือค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำมันและทอง
ใช้ความเข้าใจด้านเทคนิคทางกายภาพและทฤษฎีการเต้น
จัดการการแสดงละครกับเด็ก ๆ
เล่นกีฬา
สร้างโมเดลสามมิติ
พูด และใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่น
ผลิตเพลง
ออกแบบเว็บไซต์
ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์
การสอนการเต้นรำให้ผู้อื่น
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตละครเวที
วางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีอาการ และความต้องการที่แตกต่างกัน
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งของรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน
ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเงินในองค์กร
สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ดนตรี หรือร้องเพลง
ผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ
ทำงานเกี่ยวกับเคมีหรือชีวเคมี
ฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่ง
ใช้ร่างกายและเสียงเพื่อแสดงบทบาท
ครูฝึกของสโมสรเยาวชน
พัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกและการจัดหน้านิตยสาร
นำ เจรจา และบริหารจัดการ
ทำงานเกี่ยวกับโน้ต จังหวะ และการประสานเสียง
สร้างเนื้อหาเสียง และภาพโดยที่ใช้เครื่องมือดิจิตอล
ใช้คณิตศาสตร์ คิดอย่างมีตรรกะและมีระบบ
รวมการเต้นเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่น
วิเคราะห์ต้นฉบับภาพยนตร์และละครเวที
สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น
วางแผนพื้นที่อยู่อาศัยใหม่
ทำงานเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ควบคุมคณะประสานเสียง ออร์เคสตรา หรือวงดนตรี
ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ฝึกเป็นนักเต้น
ทำงานเกี่ยวกับการเล่นละคร
ช่วยรักษาข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาทเจ็บให้กับผู้อื่น
ออกแบบแปลนสำหรับบ้าน
ทำงานด้านกฎหมายและกฎและข้อบังคับ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเพลง
ทำปกหนังสือหรือเค้าโครงเนื้อหาหนังสือและโบรชัวร์
วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย
ออกแบบท่าเต้นในการแสดง
รับผิดชอบในการแสดงออกทางกายบนเวที
วิจัยเกี่ยวกับเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
วาดและเผยแพร่แนวคิดและข้อความภาพ
ทำงานด้านการเมืองและสังคมศาสตร์
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของฉัน
สร้างเนื้อหาของโฆษณา
ค้นหาว่าเครื่องจักรหรือระบบข้อมูลมีการสร้างขึ้นหรือทำงานอย่างไร
แนะนำให้ลูกค้าใช้ยา
ทำงานเกี่ยวกับการตัด และการขนส่งไม้
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ออกแบบ และเย็บเสื้อผ้า
วัดขนาดและคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการ
ทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบันทึก
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่้ม
บำรุงรักษาเครื่องยนต์บนเรือ
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ปลูก และขายต้นไม้
ควบคุมเครื่องอัตโนมัติ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างเรือ
คำนวณขนาด มาตราส่วน และมุมของสิ่งก่อสร้าง
ให้บริการลูกค้าในร้าน
ทำ และตกแต่งเค้ก
บังคับและเฝ้าตรวจสอบเครื่องจักรและการผลิต
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสภาพเสื่อมลง
ประมง และล่าสัตว์ในทะเล
ทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขน และหนังสัตว์ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด
ทาสี และกระดาษบุผนัง
ทำงานในแผนกต้อนรับที่โรงแรม หรือเรือโดยสาร
อบขนมปัง บาเก็ต และขนมอบอื่นๆ
ประกอบ และซ่อมแซมกระจกในรถยนต์ และอาคาร
จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ทำสิ่งตกแต่ง
ก่ออิฐ และเทคอนกรีต
ติดตั้ง และสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
วางแผนเมนูและทำอาหาร
สีทารถ และซ่อมแซมรอยบุบเล็ก ๆ ของรถ
ต้อนรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์
ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์
ติดตั้ง และรื้ออะไหล่ของเครื่อง
ตกแต่งห้อง หรือบ้าน
ทำความสะอาด และปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และเครื่องตกแต่งในบ้าน
การใช้ และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในสำนักงาน
ทำไส้กรอก และเนื้อที่ใช่ทาบนขนมปัง
ใช้ภาพสามมิติของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์
ทำหน้า หรือขัดนวดร่างกาย
ฝึก ดูแล หรือใส่เกือกม้า
ติดตั้ง ทดลอง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และใบพัดของของเครื่องบิน
ผลิต ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องประดับหรือนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาฝาผนัง
ทำงานเกี่ยวกับงานประปา
ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วางแผน และทำอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
เชื่อมโลหะ บัดกรี และใช้เครื่องสว่าน
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
สร้าง และปรับปรุงสนามกลางแจ้ง และสวน
ติดตั้ง และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ถ่ายรูป
ขับเครื่องจักรขนาดใหญ่
วางแผน และจัดการประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
ทำ และขายอาหารทะเลให้ลูกค้า
เจาะน้ำมันในบ่อน้ำมัน
ช่วยรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเท้า
ผลิตสัตว์เลี้ยง และเพาะปลูกที่ไร่ที่นา
ติดตั้งปั๊กไฟ และเดินสายไฟฟ้า
ตัด ย้อม และดูแลผม
ใช้ค้อน และตะปู
ขับรถเมล์ หรือรถบรรทุก
ขบวนการ และจัดการเนื้อ
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
ช่วยเหลือทันตแพทย์
เลี้ยงสัตว์
ทำงานที่อยู่นอกฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือแก๊ส
ทำงานในวงการสื่อและออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
ทำงานทางด้านระเบิด และการเจาะภูเขา
ลงทะเบียน จัดการ และเก็บสินค้าในโกดัง
จัดโต๊ะงานเลี้ยง
ซ่อมเครื่องยนต์

คุณกำลังจะออกจากแบบฝึกหัดและคำตอบของคุณจะถูกลบออก!

คลิก ยกเลิก หากคุณต้องการทำแบบฝึกหัดต่อ


ยกเลิก ตกลง ลบออก

ลบคำตอบของฉัน
หน้า 1 ของ 2