Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้ที่จะสมัคร Vg1 ในการศึกษาและการฝึกงานระดับมัธยมขั้นสูง โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ แล้วดูคำแนะนำว่าโปรแกรมการศึกษาใดที่คุณควรจะเริ่มสำรวจ

คำแนะนำ

  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!
  • ปรึกษาที่ปรึกษาในโรงเรียนหรือผู้ปกครองหากมีสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจ

การศึกษาใดเหมาะสำหรับคุณ

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
  • ลองนึกดูว่าคุณชอบทำอะไรขณะเรียนและฝึกงานรวมทั้งขณะทำงาน ไม่ใช่ความสนใจในเวลาว่าง!

จัดเวที
ทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเงินในองค์กร
ทำงานเกี่ยวกับรูปแบบและสี
วางแผนเกี่ยวกับการออกกำลังสำหรับผู้อื่น ซึ่งมีอาการ และความต้องการที่แตกต่างกัน
ฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหว และความแข็งแกร่ง
วิเคราะห์สื่อต่างๆ
ควบคุมคณะประสานเสียง ออร์เคสตรา หรือวงดนตรี
วางแผนถนนและอุโมงค์ คำนวณอันตรายของแผ่นดินถล่มหรือหิมะถล่ม หรือค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเช่น น้ำมันและทอง
จัดการการแสดงละครกับเด็ก ๆ
ทำงานด้านการตลาด โฆษณา และการใช้เครือข่ายสังคมในองค์กร
วาดภาพจิตรกรรม วาดรูป และประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์
ช่วยรักษาข้อต่อ และกล้ามเนื้อที่ได้รับบาทเจ็บให้กับผู้อื่น
ฝึกเป็นนักเต้น
สร้างเนื้อหาเสียง และภาพโดยที่ใช้เครื่องมือดิจิตอล
ทำงานเกี่ยวกับโน้ต จังหวะ และการประสานเสียง
ทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ สัตว์ และมนุษย์
ทำงานเกี่ยวกับการเล่นละคร
ทำงานด้านการเมืองและสังคมศาสตร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งของรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน
วิจัยเกี่ยวกับเส้นประสาท และกล้ามเนื้อ
การสอนการเต้นรำให้ผู้อื่น
ค้นหา และเขียนเกี่ยวกับข่าว
เขียนและแต่งเพลง
ทำงานเกี่ยวกับเคมีหรือชีวเคมี
วิเคราะห์ต้นฉบับภาพยนตร์และละครเวที
ทำงานด้านกฎหมายและกฎและข้อบังคับ
ทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
สอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น
ทำงานด้านดนตรี จังหวะ และการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์
ทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเพลง
ค้นหาว่าเครื่องจักรหรือระบบข้อมูลมีการสร้างขึ้นหรือทำงานอย่างไร
ใช้ร่างกายและเสียงเพื่อแสดงบทบาท
ทำงานเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
สร้างโมเดลสามมิติ
เล่นกีฬา
ใช้ความเข้าใจด้านเทคนิคทางกายภาพและทฤษฎีการเต้น
ออกแบบเว็บไซต์
ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีบนเวทีหรือในสตูดิโอ
ทำงานด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตีความบทบาทตัวละครต่างๆ
เขียนข่าว รายงาน หรือหนังสือ
ออกแบบแปลนสำหรับบ้าน
การสอนสโมสรกีฬา
สื่อสารข้อความผ่านการเต้น
สร้างเนื้อหาของโฆษณา
ฟังและวิเคราะห์ดนตรี
ใช้คณิตศาสตร์ คิดอย่างมีตรรกะและมีระบบ
เรียนการแสดงและจดจำบท
ทำงานด้านจิตวิทยา การสื่อสาร การสรรหาบุคลากร หรือการปรึกษา
พัฒนาการออกแบบภาพกราฟิกและการจัดหน้านิตยสาร
แข่งขันในกีฬา
เต้นให้ผู้ชมดู
ทำปกหนังสือหรือเค้าโครงเนื้อหาหนังสือและโบรชัวร์
สอนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ดนตรี หรือร้องเพลง
พัฒนาและสร้างอาคารหรือเครื่องจักร
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตละครเวที
พูด และใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศภาษาอื่น
วาดและเผยแพร่แนวคิดและข้อความภาพ
ปรับปรุงพรสวรรค์ทางกีฬาของฉัน
รวมการเต้นเข้ากับศิลปะรูปแบบอื่น
ทำงานหน้าหรือหลังกล้อง
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของฉัน
ทำงานในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
รับผิดชอบในการแสดงออกทางกายบนเวที
นำ เจรจา และบริหารจัดการ
วางแผนพื้นที่อยู่อาศัยใหม่
ครูฝึกของสโมสรเยาวชน
ออกแบบท่าเต้นในการแสดง
ผลิตภาพยนตร์ประเภทต่างๆ
ผลิตเพลง
วินิจฉัยโรค และรักษาผู้ป่วย
ติดตั้ง และสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
ควบคุมเครื่องอัตโนมัติ
ทำหน้า หรือขัดนวดร่างกาย
ออกแบบ และเย็บเสื้อผ้า
เลี้ยงสัตว์
ทำไส้กรอก และเนื้อที่ใช่ทาบนขนมปัง
ขับเครื่องจักรขนาดใหญ่
บังคับและเฝ้าตรวจสอบเครื่องจักรและการผลิต
การใช้ และซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องมือต่าง ๆ ในสำนักงาน
ทำงานที่อยู่นอกฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน หรือแก๊ส
ช่วยรักษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเท้า
ตัด ย้อม และดูแลผม
ทำงานเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
เสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่้ม
ทาสี และกระดาษบุผนัง
ประกอบ และซ่อมแซมกระจกในรถยนต์ และอาคาร
ให้บริการลูกค้าในร้าน
ติดตั้ง และรื้ออะไหล่ของเครื่อง
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีสภาพเสื่อมลง
ผลิต ซ่อม และดูแลรักษาเครื่องประดับหรือนาฬิกาข้อมือและนาฬิกาฝาผนัง
สร้าง และปรับปรุงสนามกลางแจ้ง และสวน
ทำ และตกแต่งเค้ก
คำนวณขนาด มาตราส่วน และมุมของสิ่งก่อสร้าง
เชื่อมโลหะ บัดกรี และใช้เครื่องสว่าน
ขับรถเมล์ หรือรถบรรทุก
ซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก และวัยรุ่น
ทำงานในวงการสื่อและออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์และดิจิตอล
ประมง และล่าสัตว์ในทะเล
อบขนมปัง บาเก็ต และขนมอบอื่นๆ
ทำงานทางด้านระเบิด และการเจาะภูเขา
บำรุงรักษาเครื่องยนต์บนเรือ
ทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ติดตั้ง ทดลอง และซ่อมแซมเครื่องยนต์ และใบพัดของของเครื่องบิน
ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างเรือ
ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสัตว์
ขบวนการ และจัดการเนื้อ
ใช้ค้อน และตะปู
เจาะน้ำมันในบ่อน้ำมัน
ทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการบันทึก
คำนวณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า
ต้อนรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขน และหนังสัตว์ อย่างเช่นรองเท้า กระเป๋า และเข็มขัด
ปลูก และขายต้นไม้
ทำ และขายอาหารทะเลให้ลูกค้า
ทำงานเกี่ยวกับงานประปา
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรที่เสียหาย
ลงทะเบียน จัดการ และเก็บสินค้าในโกดัง
ติดตั้งปั๊กไฟ และเดินสายไฟฟ้า
ช่วยเหลือทันตแพทย์
ทำสิ่งตกแต่ง
ผลิตสัตว์เลี้ยง และเพาะปลูกที่ไร่ที่นา
วางแผน และทำอาหารพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
ทำความสะอาด และปรับปรุงผนัง เพดาน พื้น และเครื่องตกแต่งในบ้าน
สีทารถ และซ่อมแซมรอยบุบเล็ก ๆ ของรถ
วางแผน และจัดการประสบการณ์สำหรับนักท่องเที่ยว
ติดตั้ง และควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์
แนะนำให้ลูกค้าใช้ยา
ตกแต่งห้อง หรือบ้าน
ฝึก ดูแล หรือใส่เกือกม้า
จัดโต๊ะงานเลี้ยง
วัดขนาดและคำนวณปริมาณวัสดุที่ต้องการ
ใช้ภาพสามมิติของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์
ทำงานในแผนกต้อนรับที่โรงแรม หรือเรือโดยสาร
ทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานได้
ช่วยเหลือ และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ
ถ่ายรูป
ทำงานเกี่ยวกับการตัด และการขนส่งไม้
วางแผนเมนูและทำอาหาร
ก่ออิฐ และเทคอนกรีต
ซ่อมเครื่องยนต์

คุณกำลังจะออกจากแบบฝึกหัดและคำตอบของคุณจะถูกลบออก!

คลิก ยกเลิก หากคุณต้องการทำแบบฝึกหัดต่อ


ยกเลิก ตกลง ลบออก

ลบคำตอบของฉัน
หน้า 1 ของ 2