Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

pisaniem i komponowaniem muzyki
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
instruowaniem innych w tańcu
doskonaleniem gry na instrumencie
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
konkurowaniem w sporcie
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
tańcem przed publicznością
aranżowaniem utworów muzycznych
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
animacją
praktycznym przygotowaniem sceny
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
wyrażaniem treści za pomocą tańca
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
pracą przed lub za kamerą
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
przygotowywaniem planów budowy domu
rozwojem umiejętności tanecznych
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
religią, kulturą i historią
analizą różnych produktów medialnych
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
pracą z nutami, rytmem i harmonią
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
polityką i naukami społecznymi
pisaniem reklam
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
słuchaniem i analizowaniem muzyki
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
prowadzeniem zespołu sportowego
ustawodawstwem i prawem
produkcją różnego rodzaju filmów
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
pracą z formą i barwami
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
projektowaniem stron internetowych
odgrywaniem ról
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
chemią i biochemią
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
udziałem w produkcjach teatralnych
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
wysadzaniem i wierceniem w górach
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
asystowaniem dentyście
obsługą klientów w sklepie
połowem ryb na morzu
wydobyciem ropy naftowej na platformach
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
urządzaniem wnętrz i domów
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
utrzymaniem maszyn okrętowych
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
tworzeniem dekoracji
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
pomocą osobom niepełnosprawnym
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
wycinaniem drzew i transportem drewna
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
murowaniem i wylewaniem betonu
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
opieką nad osobami starszymi
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
hodowlą ryb
naprawianiem zepsutego sprzętu
wytworem kiełbas i wędlin
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
malowaniem i tapetowaniem
montowaniem i demontowaniem części silników
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
uprawą i sprzedażą roślin
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
pieczeniem i dekorowaniem ciast
projektowaniem i szyciem ubrań
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
opieką nad zwierzętami
„majstrowaniem” przy silnikach
podawaniem posiłków i napojów
fotografowaniem
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
sterowaniem automatycznymi maszynami
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
nakrywaniem do stołu przed imprezami
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
naprawianiem instalacji elektrycznych
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
chowem bydła i uprawą roli
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
obróbką i przetwarzaniem mięsa
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2