Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

udziałem w produkcjach teatralnych
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
wyrażaniem treści za pomocą tańca
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
przygotowywaniem planów budowy domu
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
ustawodawstwem i prawem
instruowaniem innych w tańcu
doskonaleniem gry na instrumencie
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
pracą z formą i barwami
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
pracą z nutami, rytmem i harmonią
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
pisaniem reklam
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
rozwojem umiejętności tanecznych
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
konkurowaniem w sporcie
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
produkcją różnego rodzaju filmów
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
odgrywaniem ról
prowadzeniem zespołu sportowego
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
chemią i biochemią
animacją
religią, kulturą i historią
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
słuchaniem i analizowaniem muzyki
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
analizą różnych produktów medialnych
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
aranżowaniem utworów muzycznych
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
projektowaniem stron internetowych
polityką i naukami społecznymi
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
pisaniem i komponowaniem muzyki
praktycznym przygotowaniem sceny
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
pracą przed lub za kamerą
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
tańcem przed publicznością
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
wysadzaniem i wierceniem w górach
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
nakrywaniem do stołu przed imprezami
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
tworzeniem dekoracji
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
uprawą i sprzedażą roślin
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
utrzymaniem maszyn okrętowych
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
naprawianiem instalacji elektrycznych
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
wydobyciem ropy naftowej na platformach
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
urządzaniem wnętrz i domów
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
połowem ryb na morzu
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
obróbką i przetwarzaniem mięsa
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
podawaniem posiłków i napojów
sterowaniem automatycznymi maszynami
asystowaniem dentyście
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
opieką nad zwierzętami
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
„majstrowaniem” przy silnikach
pieczeniem i dekorowaniem ciast
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
opieką nad osobami starszymi
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
chowem bydła i uprawą roli
malowaniem i tapetowaniem
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
montowaniem i demontowaniem części silników
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
wycinaniem drzew i transportem drewna
murowaniem i wylewaniem betonu
naprawianiem zepsutego sprzętu
wytworem kiełbas i wędlin
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
pomocą osobom niepełnosprawnym
projektowaniem i szyciem ubrań
obsługą klientów w sklepie
hodowlą ryb
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
fotografowaniem

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2