Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

analizą różnych produktów medialnych
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
pisaniem i komponowaniem muzyki
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
chemią i biochemią
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
udziałem w produkcjach teatralnych
pracą z formą i barwami
słuchaniem i analizowaniem muzyki
polityką i naukami społecznymi
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
pracą przed lub za kamerą
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
aranżowaniem utworów muzycznych
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
produkcją różnego rodzaju filmów
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
konkurowaniem w sporcie
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
pracą z nutami, rytmem i harmonią
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
projektowaniem stron internetowych
wyrażaniem treści za pomocą tańca
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
przygotowywaniem planów budowy domu
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
tańcem przed publicznością
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
animacją
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
prowadzeniem zespołu sportowego
praktycznym przygotowaniem sceny
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
pisaniem reklam
rozwojem umiejętności tanecznych
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
odgrywaniem ról
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
ustawodawstwem i prawem
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
instruowaniem innych w tańcu
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
doskonaleniem gry na instrumencie
religią, kulturą i historią
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
wysadzaniem i wierceniem w górach
pomocą osobom niepełnosprawnym
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
utrzymaniem maszyn okrętowych
montowaniem i demontowaniem części silników
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
fotografowaniem
chowem bydła i uprawą roli
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
naprawianiem instalacji elektrycznych
murowaniem i wylewaniem betonu
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
urządzaniem wnętrz i domów
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
naprawianiem zepsutego sprzętu
sterowaniem automatycznymi maszynami
malowaniem i tapetowaniem
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
tworzeniem dekoracji
wycinaniem drzew i transportem drewna
nakrywaniem do stołu przed imprezami
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
opieką nad osobami starszymi
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
asystowaniem dentyście
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
połowem ryb na morzu
wytworem kiełbas i wędlin
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
wydobyciem ropy naftowej na platformach
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
hodowlą ryb
pieczeniem i dekorowaniem ciast
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
„majstrowaniem” przy silnikach
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
uprawą i sprzedażą roślin
podawaniem posiłków i napojów
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
projektowaniem i szyciem ubrań
opieką nad zwierzętami
obróbką i przetwarzaniem mięsa
obsługą klientów w sklepie
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2