Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

analizą maszynopisów dla filmu i teatru
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
animacją
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
doskonaleniem gry na instrumencie
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
prowadzeniem zespołu sportowego
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
projektowaniem stron internetowych
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
aranżowaniem utworów muzycznych
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
chemią i biochemią
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
rozwojem umiejętności tanecznych
pracą z nutami, rytmem i harmonią
przygotowywaniem planów budowy domu
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
polityką i naukami społecznymi
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
pracą przed lub za kamerą
wyrażaniem treści za pomocą tańca
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
konkurowaniem w sporcie
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
produkcją różnego rodzaju filmów
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
praktycznym przygotowaniem sceny
religią, kulturą i historią
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
pisaniem i komponowaniem muzyki
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
pisaniem reklam
tańcem przed publicznością
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
pracą z formą i barwami
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
odgrywaniem ról
ustawodawstwem i prawem
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
instruowaniem innych w tańcu
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
udziałem w produkcjach teatralnych
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
analizą różnych produktów medialnych
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
słuchaniem i analizowaniem muzyki
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
wydobyciem ropy naftowej na platformach
połowem ryb na morzu
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
montowaniem i demontowaniem części silników
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
utrzymaniem maszyn okrętowych
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
murowaniem i wylewaniem betonu
„majstrowaniem” przy silnikach
hodowlą ryb
tworzeniem dekoracji
obróbką i przetwarzaniem mięsa
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
obsługą klientów w sklepie
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
opieką nad zwierzętami
fotografowaniem
pieczeniem i dekorowaniem ciast
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
opieką nad osobami starszymi
wysadzaniem i wierceniem w górach
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
chowem bydła i uprawą roli
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
wytworem kiełbas i wędlin
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
urządzaniem wnętrz i domów
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
malowaniem i tapetowaniem
naprawianiem zepsutego sprzętu
uprawą i sprzedażą roślin
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
nakrywaniem do stołu przed imprezami
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
pomocą osobom niepełnosprawnym
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
wycinaniem drzew i transportem drewna
projektowaniem i szyciem ubrań
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
sterowaniem automatycznymi maszynami
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
asystowaniem dentyście
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
podawaniem posiłków i napojów
naprawianiem instalacji elektrycznych
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2