Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

pracą przed lub za kamerą
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
rozwojem umiejętności tanecznych
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
doskonaleniem gry na instrumencie
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
praktycznym przygotowaniem sceny
animacją
pracą z formą i barwami
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
projektowaniem stron internetowych
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
tańcem przed publicznością
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
aranżowaniem utworów muzycznych
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
chemią i biochemią
polityką i naukami społecznymi
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
przygotowywaniem planów budowy domu
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
pracą z nutami, rytmem i harmonią
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
odgrywaniem ról
produkcją różnego rodzaju filmów
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
prowadzeniem zespołu sportowego
słuchaniem i analizowaniem muzyki
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
ustawodawstwem i prawem
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
wyrażaniem treści za pomocą tańca
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
pisaniem reklam
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
udziałem w produkcjach teatralnych
analizą różnych produktów medialnych
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
instruowaniem innych w tańcu
konkurowaniem w sporcie
pisaniem i komponowaniem muzyki
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
religią, kulturą i historią
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
naprawianiem zepsutego sprzętu
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
opieką nad osobami starszymi
uprawą i sprzedażą roślin
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
malowaniem i tapetowaniem
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
podawaniem posiłków i napojów
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
„majstrowaniem” przy silnikach
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
obróbką i przetwarzaniem mięsa
pomocą osobom niepełnosprawnym
hodowlą ryb
naprawianiem instalacji elektrycznych
wysadzaniem i wierceniem w górach
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
obsługą klientów w sklepie
wytworem kiełbas i wędlin
asystowaniem dentyście
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
nakrywaniem do stołu przed imprezami
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
urządzaniem wnętrz i domów
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
chowem bydła i uprawą roli
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
połowem ryb na morzu
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
murowaniem i wylewaniem betonu
projektowaniem i szyciem ubrań
utrzymaniem maszyn okrętowych
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
pieczeniem i dekorowaniem ciast
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
opieką nad zwierzętami
montowaniem i demontowaniem części silników
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
tworzeniem dekoracji
wydobyciem ropy naftowej na platformach
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
wycinaniem drzew i transportem drewna
sterowaniem automatycznymi maszynami
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
fotografowaniem

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2