Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

W czym się odnajdziesz?

Niniejsze ćwiczenie skierowane jest do osób, które zamierzają ubiegać się o przyjęcie na ponadgimnazjalne kształcenie i szkolenie na poziomie Vg1. Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami, a wskażemy Ci programy kształcenia, z którymi możesz zechcieć zapoznać się bliżej.

Wskazówka

  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!
  • Jeżeli czegoś nie rozumiesz, zwróć się o pomoc do szkolnego pedagoga albo do swoich rodziców.

W czym się odnajdziesz?

  • Odpowiedz na pytania o stopień swojego zainteresowania poszczególnymi aktywnościami.
  • Pomyśl o tym, co chcesz robić w toku kształcenia i szkolenia oraz w pracy – nie o tym, jak lubisz spędzać czas wolny!

produkcją różnego rodzaju filmów
stawianiem diagnoz i leczeniem pacjentow
kierowaniem podwładnymi, negocjowaniem i organizowaniem
doskonaleniem gry na instrumencie
rozwojem umiejętności tanecznych
badaniami dotyczącymi nerwów i mięśni
wyuczaniem czynności i kwestii na pamięć
rozpowszechnianiem kultury i sztuki
projektowaniem okładek i składem zawartości książek i broszur
pracą z roślinami, zwierzętami i ludźmi
pisaniem wiadomości, reportaży lub książek
wykonywaniem piosenek lub muzyki na scenie lub w studiu
łączeniem tańca z innymi formami sztuki
konkurowaniem w sporcie
odgrywaniem ról za pomocą ciała i głosu
kreatywną pracą malarską, rysowniczą lub innego rodzaju rzemiosłem
projektowaniem stron internetowych
chemią i biochemią
polityką i naukami społecznymi
aranżowaniem utworów muzycznych
kreatywną pracą z muzyką, rytmem i ruchem
planowaniem ćwiczeń dla ludzi z różnymi punktami wyjścia i potrzebami
analizą maszynopisów dla filmu i teatru
projektowaniem produktów i przedmiotów otaczających nas w życiu codziennym
tworzeniem tekstu, dźwięku, zdjęć i ilustracji za pomocą komputerowych narzędzi
zagadnieniami technologicznymi i inżynierskimi
psychologią, komunikacją, rekrutacją lub poradą
słuchaniem i analizowaniem muzyki
wykorzystaniem znajomości fizycznych technik i teorii tańca
prowadzeniem zespołu sportowego
nadawaniem poszczególnym postaciom indywidualnych interpretacji
przygotowywaniem planów budowy domu
zdobywaniem wiedzy na temat aktualności i pisaniem o nich
planowaniem przebiegu dróg i tuneli, oceną niebezpieczeństwa osunięcia gruntu lub zejścia lawiny albo poszukiwaniem złóż takich surowców jak ropa naftowa czy złoto
pilnowaniem spraw finansowych w przedsiębiorstwie
dyrygowaniem chórem, orkiestrą lub zespołem
rozwojem choreografii spektakli tanecznych
leczeniem urazów stawów i mięśni u innych ludzi
odgrywaniem ról
pracą nad projektem graficznym i układem czasopism
pracą przed lub za kamerą
rozwojem i konstruowaniem budynków lub maszyn
wykorzystaniem marketingu, reklamy i mediów społecznościowych w przedsiębiorstwie
wykorzystywaniem programów komputerowych przy produkcji muzyki
wyrażaniem treści za pomocą tańca
instruowaniem innych w zakresie prawidłowego ćwiczenia
udziałem w produkcjach teatralnych
planowaniem nowej dzielnicy mieszkalnej
pisaniem reklam
rozwojem przyjaznych dla środowiska metod wytwarzania energii elektrycznej
posługiwaniem się językiem angielskim lub innymi językami obcymi
pisaniem i komponowaniem muzyki
rozwojem poczucia rytmu, zwinności i siły
uprawianiem sportu i kulturą fizyczną
praktycznym przygotowaniem sceny
pracą z formą i barwami
animacją
zgłębianiem zasad współdziałania części silników lub elementów systemów danych
religią, kulturą i historią
nauczaniem gry na instrumencie, muzyki lub śpiewu
instruowaniem innych w tańcu
dalszym rozwojem mojego talentu sportowego
organizowaniem przedstawień teatralnych z udziałem dzieci
konstruowaniem trójwymiarowych modeli
analizą różnych produktów medialnych
wykorzystywaniem matematyki, logicznym rozumowaniem i systematyzacją
ustawodawstwem i prawem
pracą z nutami, rytmem i harmonią
tańcem przed publicznością
trenowaniem dziecięcej drużyny sportowej
odpowiedzialnością za sceniczną ekspresję wizualną
ilustrowaniem i rozpowszechnianiem idei i tekstów
pomocą osobom niepełnosprawnym
wytwarzaniem, naprawą i konserwacją biżuterii albo zegarów i zegarków
opieką nad zwierzętami
posługiwaniem się młotkiem i gwoździami
wytworem kiełbas i wędlin
naprawianiem instalacji elektrycznych
obsługą klientów w sklepie
„majstrowaniem” przy silnikach
opieką nad osobami starszymi
urządzaniem wnętrz i domów
połowem ryb na morzu
murowaniem i wylewaniem betonu
podawaniem posiłków i napojów
instalowaniem i obsługą systemów elektronicznych
instalowaniem oprogramowania komputerowego i instruowaniem w zakresie jego obsługi
lakierowaniem i naprawianiem drobnych uszkodzeń samochodów
udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym osobom
projektowaniem i szyciem ubrań
hodowlą ryb
dokonywaniem pomiarów i obliczaniem zapotrzebowania na materiały
nakrywaniem do stołu przed imprezami
montowaniem, testowaniem i utrzymaniem silników lotniczych i śmigieł
pracą w recepcji hotelu lub na statku pasażerskim
wykorzystywaniem trójwymiarowych modeli maszyn i produktów
leczeniem problemów ze stopami i zapobieganiem im
wytwarzaniem mebli lub konstruowaniem łodzi
ochroną środowiska naturalnego i zwierząt
czyszczeniem i utrzymaniem ścian, sufitów, podłóg i wnętrz
pieczeniem i dekorowaniem ciast
pracą na morzu w branży naftowo-gazowej
rejestrowaniem, organizowaniem i pakowaniem towarów w magazynie
utrzymaniem maszyn okrętowych
doradzaniem klientom w zakresie stosowania leków
tworzeniem dekoracji
uprawą i sprzedażą roślin
wysadzaniem i wierceniem w górach
planowaniem i przygotowywaniem posiłków
przywracaniem sprawności urządzeniom elektrycznym
obsługą klienta, dokumentowaniem spraw i pracą w archiwum
montowaniem i naprawianiem szklanych elementów samochodów i budynków
organizowaniem aktywności dla dzieci lub młodzieży
fotografowaniem
chowem bydła i uprawą roli
prowadzeniem wielkogabarytowych pojazdów i maszyn
wypiekiem chleba, bagietek i innych wyrobów piekarniczych
zakładaniem gniazdek i wykonywaniem instalacji elektrycznych
pracą w firmie ochroniarskiej lub w roli stróża
wydobyciem ropy naftowej na platformach
asystowaniem dentyście
cięciem, farbowaniem i pielęgnacją włosów
rozwojem i utrzymaniem terenów zewnętrznych i zielonych
instalacjami wodociągowo-kanalizacyjnymi
obróbką i przetwarzaniem mięsa
obliczaniem prądu elektrycznego i napięcia
prowadzeniem autobusu lub ciężarówki
spawaniem, lutowaniem i korzystaniem z wiertarki
pielęgnacją twarzy lub ciała klientów
pracą w mediach polegającą na projektowaniu i produkcji materiałów drukowanych i cyfrowych
wycinaniem drzew i transportem drewna
obliczaniem wielkości, skali i kątów konstrukcji
planowaniem i przygotowywaniem diet dla chorych na cukrzycę
montowaniem i demontowaniem części silników
obsługą i utrzymaniem kopiarek i innego sprzętu biurowego
naprawianiem zepsutego sprzętu
przyjmowaniem pacjentów w szpitalu lub innej placówce medycznej
naprawą wyrobów skórzanych, takich jak buty, torebki i paski
treningiem, pielęgnacją lub podkuwaniem koni
malowaniem i tapetowaniem
przygotowywaniem i sprzedażą klientom potraw z owoców morza
sterowaniem automatycznymi maszynami
planowaniem i aranżowaniem przeżyć dla turystów
kierowaniem maszynami i produkcją oraz monitorowaniem ich

Masz zamiar przerwać wykonywanie ćwiczenia. Wszystkie udzielone dotąd odpowiedzi zostaną utracone!

Jeżeli chcesz kontynuować ćwiczenie, kliknij „Anuluj”.


Anuluj Rozumiem, skasuj

Skasuj odpowiedzi
strona 1 z 2